Delimitarea teritoriala a localitatilor din judet, la final


Intră acum și în grupul de

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava se află în faza de finalizare a proiectului privind delimitarea teritorială a localităţilor din judeţ, a cărui termen de finalitate este 1 martie.

Proiectul, purtând denumirea de RELUAT (Registrul Electronic al Limitelor Administrativ Teritoriale) prevede reanalizarea delimitărilor unităţilor administrativ teritoriale din judeţ precum şi delimitarea administrativ teritorială a Sucevei cu judeţele învecinate şi este baza de implementare a unei directive europene numită INSPIRE, prin care se doreşte realizarea unei infrastructuri de informaţii spaţiale la nivel european, care trebuie implementată de toţi membrii UE.

Necesitatea lui rezidă din numeroasele divergenţe existente între unităţile administrative teritoriale sau judeţe în privinţa delimitării teritoriale, fiind notorii şi cazuri hilare. “În Bucureşti, există apartamente care au bucătăria într-un sector şi dormitoarele în alt sector, sau monumentele naturale Babele şi Sfinxul sunt disputate între judeţele Prahova şi Dâmboviţa sau diverse alte cazuri în care delimitarea existentă trece pe la mijlocul unui deal sau munte şi nu cum ar fi normal, pe creastă sau pe vale. Cheile Bicazului sunt iarăşi motiv de dispută între judeţele Neamţ şi Harghita”, a declarat Romică Andreica, director al Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava (O.C.P.I.) Suceava.

Potrivit acestuia, proiectul s-a desfăşurat pe parcursul mai multor etape, prima dintre ele privind generarea de către Oficiul de Cadastru a unei hărţi iniţiale ce a fost transmisă spre consultare tuturor UAT-urilor, pe care s-au marcat toate tronsoanele comune de delimitare. În urma consultării, aceste tronsoane comune, fie s-au validat de primării, fie s-au contestat. A urmat apoi etapa a 2-a , prin care tronsoanele contestate au fost supuse medierii, tot la sediul O.C.P.I. Suceava.

Andreica a mai informat că în acest moment, proiectul se află în etapa a 3-a care prevede transpunerea în format digital a informaţiilor cu privire la tronsoane, fie validate fie rezultate în urma medierii, la care se ataşează atât procesele verbale de delimitare cât şi baza grafică, toate semnate de către reprezentanţi ai primăriilor, Instituţiei Prefectului şi conducerea OCPI Suceava.

“A fost un proces foarte complicat ce a presupus foarte multă muncă şi alocare de resurse logistice şi umane, din partea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, dar un proiect necesar întrucât foarte multe tronsoane de delimitare nu mai erau corecte sau reale. Am reuşit să mediem multe conflicte între UAT-uri vecine”, a mai adăugat Romică Andreica.


Intră acum și în grupul de