Terminalul 2 al Aeroportului Suceava a fost recepționat de zece zile, dar încă nu a fost dat în folosință


Intră acum și în grupul de

Terminalul 2 al Aeroportului Suceava a fost recepționat de zece zile potrivit unor documente consultate de News Bucovina, dar încă nu a fost dat în folosință.

Potrivit raportului de aprobare a a unui proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public, respectiv în domeniul privat al județului Suceava, a bunurilor rezultate din derularea obiectivului de investitii <<Extindere terminal la Aeroportul ”Ștefan cel Mare Suceava”>> și constituirea dreptului de administrare asupra bunurilor, este considerat de vicepreședintele CJ Suceava Vasile Tofan drep „oportun și necesar” motivat de finalizarea obiectivului de investiții <<Extindere terminal Ia Aeroportul ”Ștefan cel Mare  realizat în baza Autorizațiilor de construire nr.37/10.04.2019 si nr.39/02.04.2021 emise de Primăria Orașului Salcea, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18992/14.07.2023, dar și de necesitatea punerii în acord a situației cadastrale cu situația rezultată în urma lucrărilor de investiții de extindere a terminalului existent,  necesitatea înscrierii construcțiilor, reprezentând extinderi ale clădirii existente ”Aerogară”, rezultate din derularea obiectivului de investiții menționat anterior, în domeniul public al județului Suceava, declarându-se bunuri de uz și interes public, în vederea actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public a județului, prin modificarea poziției existente — Aerogară (poziția nr. 102), precum și a constituirii dreptului de administrare asupra bunurilor în favoarea Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”.

Potrivit unor surse apropiate situației, Terminalul 2 ar urma să fie dat în folosință în data de 31 iulie.

Extinderea terminalului a consta în construirea unui corp nou de clădire aferent fluxului de plecări interne, având regim de înălțime PARTER având funcțiunea sală de grupare curse interne și construirea unui corp de clădire nou, aferent fluxurilor de sosiri/plecări externe, cu regim de înălțime PARTER + ETAJ, având funcțiunea – sală de grupare curse externe cu două porți de îmbarcare și funcțiunea de sosiri externe cu toate spațiile necesare fluxului de sosiri externe.

Construcțiile noi sunt alcătuite din două corpuri distincte, adiacente terminalului existent.

Accesul între corpurile noi proiectate și terminalul existent se realizează prin intermediul unor culoare de trecere.


Intră acum și în grupul de