Un nou ansamblu de locuințe cu peste 300 de apartamente ar urma să se contruiască pe strada Gheorghe Doja din Suceava


Intră acum și în grupul de

Primăria Suceava a anunțat, luni, publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu de locuințe colective, spații comerciale, spații de birouri, spații prestări servicii, sistematizare verticală, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 20494mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja. Inițiatori sunt Vitelaru Dinu, Hanganu Brandusa, Puiu Vica si Puiu Nicolai-Danut.

Folosința actuală a terenurilor este curți-construcții ce urmează a fi desființate, iar beneficiarul dorește dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiune mixtă având regim maxim de înălțime S/D+P+7E cu un număr maxim de 330 de apartamente.

Locurile de parcare trebuiesc asigurate atât pentru locatari, cât și pentru vizitatori în incintă, motiv pentru care se vor amenaja la sol, subsol și demisol un număr de 598 locuri de parcare.

La locurile de parcare amenajate în demisol/subsolul accesul este asigurat prin rampe, cu lățimea minimă de 5,50 m pentru circulație în dublu sens și pantă de maximum 18%.

La locurile de parcare amenajate la sol se va ajunge pe alei circulabile, cu structură rutieră dimensionată pentru trafic mediu și dimensionate în profil transversal încât să permită circulația în dublu sens.

Locurile de parcare vor fi dimensionate conform normelor în vigoare 2,50 m x 5,00 m.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 20.11.2023 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 sau pe adresa de e-mail [email protected] 

    Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.


Intră acum și în grupul de