Angajații instituțiilor sucevene din Ministerul Muncii au intrat în grevă generală


Intră acum și în grupul de

Începând cu data de 27 noiembrie 2023, angajații instituțiilor din cadrul Ministerului Muncii au intrat în grevă generală, marcând o protestare hotărâtă împotriva inechităților salariale persistente și a condițiilor de muncă precare. Membrii sindicatelor afiliate la Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM), împreună cu angajații neafiliați în sindicate, au decis să acționeze pentru a atrage atenția asupra problemelor semnificative cu care se confruntă.

Reprezentantul salariaților AJPIS Suceava înscriși în Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii, Constantin Stelian Gorbănescu, a transmis un comunicat de presă în care arată că decizia de a declanșa greva vine în contextul eforturilor continue ale FSMM de a obține condiții de muncă optime și remunerare echitabilă pentru angajații din Ministerul Muncii. Inechitățile salariale crescânde, condițiile de muncă precare și deficitul de personal au fost identificate drept aspecte critice care necesită intervenții imediate.

Membrii sindicatelor au considerat că greva reprezintă un pas necesar pentru a forța dialogul și pentru a obține schimbări concrete și sustenabile. Într-o declarație comună, reprezentanții sindicatelor au subliniat că scăderea puterii de cumpărare și impactul inflației au accentuat nemulțumirea angajaților, justificând astfel necesitatea acestei acțiuni de protest.

Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii, organizația sindicală care coordonează această grevă, rămâne deschisă la dialog și negocieri pentru găsirea soluțiilor care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la o remunerare echitabilă pentru toți membrii săi.

În încheiere, angajații au transmis scuze beneficiarilor pentru eventualul disconfort generat de această acțiune.

Salariații AJOFM Suceava și AJPIS Suceava sunt în grevă generală, iar beneficiarii, pot contacta pentru informații angajații greviști la telefonul instituției 0230 523279.


Intră acum și în grupul de