MIPE: 12 proiecte POR 2014-2020 și patru proiecte POIM 2014-2020 nefinalizate în județul Suceava, propuse pentru etapizare în exercițiul financiar 2021-2027


Intră acum și în grupul de

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a răspuns deputatului de Suceava Ioan Bălan privind proiectele din județul Suceava nefinalizate în perioada de finanțare 2014-2020 și care sunt propuse pentru etapizare în perioada 2021-2027.

Astfel, MIPE arată că potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, operațiunile care nu a fost finalizate fizic sau implementate integral până la data de 31 decembrie 2023 și care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții, pot face obiectul etapizării.

Lista operațiunilor propuse pentru etapizare, finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru județul Suceava cuprinde 12 proiecte în valoare de circa 95 de milioane de lei.

Ministerul face precizarea că valoarea etapei a II-a finanțată din Programul Regional 2021-2027 este una estimativă, aceasta fiind calculată la acest moment potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023, art. 6 lit. b), ca diferență dintre valoarea contractată și valoarea rambursată pentru cheltuielile eferente etapei I finanțată din Programul Operațional Regional 2014-2020.

În contextul în care prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a fost desemnată Agenția pentru Dezvoltare Nord Est, informații detaliate privind alocarea totală, respectiv cea aferentă fiecărei priorități pot fi obținute de la reprezentanții acesteia.

De asemenea, MIPE a transmis și situația proiectelor de infrastructură finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și etapizate în Programul Dezvoltare Durabilă, în județul Suceava. Valoarea estimată a acestora este de 231 milioane euro.


Intră acum și în grupul de