Consiliul Local Suceava urmează să aprobe construcția unui ansamblu rezidențial de mare înălțime în zona Palatului Administrativ din centrul Sucevei


Intră acum și în grupul de

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a propus spre aprobare Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului de Urbanism aferent, vizând construcția unui ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime și funcțiuni mixte. Proiectul urmează să fie supus dezbaterii în ședința de săptămâna viitoare a Consiliului Local Suceava.

Potrivit documentației, pentru această construcție regimul de înălțime maxim va fi de 2S+P+4E+5R+6R, respectiv 26,00 m. Se prevăd locuri de parcare pentru construcții comerciale =1 loc de parcare la 200 mp arie desfășurată +20% parcări; – construcții administrative =1 loc de parcare la 10 salariați, plus 20% parcări pentru public; – restaurante =1 loc de parcare la 5 locuri la masa; – construcții de locuințe = minimum un loc de parcare pentru fiecare apartament.

Caracteristicile Proiectului:

 • Tipul construcției: Ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii, birouri, locuri de parcare supraterane și subterane.
 • Suprafața terenului: 6350 mp, compusă din parcelele cadastrale nr. 54770 (5921 mp) și nr. 56614 (429 mp).
 • Zonă funcțională: M – zonă mixtă, locuințe și dotări compatibile cu funcțiunea de locuire.

Indicatori Urbanistici:

 • Procentul de Ocupare a Terenului (POT) maxim propus: 60%
 • Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) maxim propus: 3,5
 • Regim de înălțime maxim: 2S+P+4E+5R+6R
 • Înălțime maximă clădire: +26,00 m de la C.T.S. (+348,00 RMN)

Locuri de Parcare:

 • Construcții comerciale: 1 loc de parcare la 200 mp arie desfășurată + 20% parcări.
 • Construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 salariați, plus 20% parcări pentru public.
 • Restaurante: 1 loc de parcare la 5 locuri la masă.
 • Construcții de locuințe: Minimum un loc de parcare pentru fiecare apartament.

Acces și Utilități:

 • Accesuri carosabile: Din str. Vasile Bumbac și din str. Alexandru Ienceanu.
 • Evacuarea din parcarea subterană: Se va realiza în Aleea Nucului.
 • Accesuri pietonale: De pe toate cele patru laturi ale terenului.
 • Utilități edilitare: Vor fi asigurate prin branșare/racordare la rețelele existente, costurile fiind suportate de către beneficiar/investitor.

Suprafața spațiilor verzi amenajate: 1200 mp (18,9%).

Documentația de urbanism PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din proiectul de hotărâre și au o valabilitate de 5 ani de la data aprobării.

Proiectul de hotărâre a fost depus în urma cererii nr. 15168/09.04.2024 de către NIVA DEVELOPMENT S.R.L. și a fost formulat pe baza unui aviz de oportunitate pentru construirea ansamblului rezidențial. Inițiativa urmărește dezvoltarea urbană sustenabilă și modernizarea infrastructurii locative și comerciale din municipiul Suceava.


Intră acum și în grupul de