Peste 2.200 de imobile din comuna Iacobeni urmează să fie intabulate


Intră acum și în grupul de

În comuna Iacobeni din județul Suceava, peste 2.200 de imobile au fost măsurate și urmează să fie intabulate în urma lucrărilor de cadastru general. Rezultatele acestor lucrări vor fi afișate atât la sediul Primăriei Comunei Iacobeni, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În total, au fost identificate 2.290 de imobile cu o suprafață totală de 5.471 de hectare. Cetățenii interesați au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare, termenul limită fiind 29 august 2024.

Rezultatele vor fi afișate în data de 1 iulie 2024. Cererile de rectificare, însoțite de documentele justificative, pot fi depuse la sediul Primăriei Comunei Iacobeni, pe adresa de e-mail a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava ([email protected]), prin poștă sau curier, ori prin mijloace electronice. Contestațiile pot fi depuse și în sistemul informatic, certificarea conținutului doveditor fiind realizată prin semnătură electronică calificată, conform reglementărilor în vigoare.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților fac parte din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. În județul Suceava, din 114 unități administrativ-teritoriale (UAT-uri), două comune (Moara și Mănăstirea Humorului) sunt cadastrate integral, iar în alte 98 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică.

PNCCF urmărește înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri europene și bugetul local al primăriilor.

Până în decembrie 2023, ANCPI a beneficiat de Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, parte din Axa prioritară 11 din POR 2014-2020, cu o valoare totală de 312.891.155 de euro. Proiectul va continua, finanțarea fiind inclusă în Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027, conform Legii nr. 338/2023.


Intră acum și în grupul de