ANUNŢ

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat că în urma analizei Amenajamentelor silvice aparţinând Ocoalelor silvice Râşca şi Fălticeni, situate în judeţul Suceava, titular Direcţia Silvică Suceava, a consultării membrilor Comitetului Special Constituit întrunit în ziua de 01.11.2011, decide ca planurile mai sus menţionate să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului, în scris la ARPM Bacău, str. Oituz nr. 23, fax 0234/571056.

loading...