ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO

CU DERULAREA CONTRACTELOR DIN IANUARIE 2012

şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 22156 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 6142 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 431 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 191 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 87 mc
Lemn rotund pentru constructii – 277 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 123 mc
Lemn subtire – 107 mc
Lemn foc – 2475 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 31989 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Cherestea rasinoase cls C – 305,538 mc
Grinzi si rigle de rasinoase – 28,390 mc
Lemn rotund pentru cherestea – 235,106 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 67,040 mc
Lemn foc – 97,207 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 733,281 Mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 29 noiembrie 2011, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama, Moldoviţa, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna,Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea, listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc în ziua de 22 şi 23 noiembrie, între orele 900-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.

loading...