Se reintroduce invatamantul profesional, la Suceava. Detalii aici (VIDEO)

În conformitate cu Ordinul M.E.C.T.S. cu 3168/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în anul şcolar 2012-2013 au fost propuse prin Planul de şcolarizare, pentru judeţul Suceava, 52 de clase cu 1.460 elevi, în urma solicitărilor venite din şcoli, a declarat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, Petru Carcalete, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc marţi.

Potrivit acestuia, cele mai solicitate domenii au fost: mecanic auto, industrie textilă şi pielărie, turism şi alimentaţie, fabricarea produselor din lemn, electric, construcţii, instalaţii şi lucrării publice. Deopotrivă, Carcalete a arătat că cele mai puţin solicitate au fost domeniile agricultură şi comerţ.

„Având în vedere Calendarul pentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de doi ani, pentru anul şcolar 2012-2013, Inspectoratul Şcolar a iniţiat şi desfăşurat până în prezent, acţiuni specifice de stabilire a ofertei învăţământului profesional şi a listei unităţilor de învăţământ care şcolarizează, cum ar fi: informarea tuturor unităţilor şcolare în care funcţionează în anul şcolar 2012-2013 clasa a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, cu privire la organizarea învăţământului profesional de doi ani începând cu anul şcolar 2012-2013; informarea comunităţii locale/operatorilor economici cu privire la posibilitatea implicării lor în organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional, respectiv centralizarea ofertelor educaţionale din unităţile de învăţământ, pe domenii şi calificări profesionale, şi transmiterea acestora către Grupul de lucru de la nivel regional, în scopul analizei şi formulării recomandărilor de către acesta, din perspectiva corelării ofertei cu nevoile regionale”, a explicat Carcalete.

Acesta a precizat că în continuare, până în data de 30 aprilie 2012 vor fi derulate: avizarea ofertei la nivel judeţean în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) şi în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar, transmiterea la M.E.C.T.S. a propunerii finale a ofertei educaţionale pentru învăţământ profesional în vederea aprobării planului de şcolarizare, comunicarea către toate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, situaţia aprobării ofertei, respectiv comunicarea tuturor unităţilor şcolare în care funcţionează în anul şcolar 2012-2013 clasa a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, lista cu unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze învăţământ profesional şi oferta educaţională a acestora.

„În perioada 5 martie – 18 mai 2012, se va realiza informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional (de exemplu << Săptămâna meseriilor >> în unităţile care vor şcolariza învăţămât profesional, activităţi de informare şi consiliere cu sprijinul consilierilor şcolari ai CJRAE, << Târgul ofertelor educaţionale >> organizat de I.S.J.).

Ulterior etapei de informare se vor derula etapele de înscriere şi selecţie, coordonate de către unităţile şcolare (etapa I – 7 mai-8 iunie, etapa II – 11 iunie – 24 august, etapa III – 27 august-7 septembrie), în funcţie de situaţia ocupării locurilor”, a completat şeful IŞJ.