Doi candidati pe un loc bugetat la Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

În cadrul sesiunii de vară a admiterii la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) la programele de studii de licenţă învăţământ de zi, pe cele 1.030 de locuri fără taxă, la care instituţia suceveană a organizat admitere, s-au înscris 1.909 candidaţi, ceea ce reprezintă în medie 1,85 candidaţi pe un loc bugetat, informează prorectorul instituţiei sucevene de învăţământ superior, prof. univ.dr., Ştefan Purici, într-un comunicat de presă. Astfel, potrivit acestuia, pe parcursul a şapte zile (16-20 iulie şi 23-24 iulie), absolvenţii de liceu au avut de optat pentru unul sau mai multe dintre cele 48 de programe de studii de licenţă. În consecinţă, cei 1.909 candidaţi şi-au exprimat 4.308 opţiuni.

Dreptul, Kinetoterapia si Geografia turismului, in topul preferintelor absolventilor de liceu

“În topul preferinţelor, ţinând cont de numărul locurilor fără taxă şi de numărul absolvenţilor de liceu înscrişi, s-au plasat programe ca: Drept, Kinetoterapie, Geografia turismului, Contabilitate, Administrarea afacerilor, Calculatoare, Finanţe şi bănci, Administraţie publică, Asistenţă socială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română/germană, Silvicultura, Ingineria produselor alimentare etc. Iar dacă ar fi să evidenţiem opţiunile candidaţilor pentru unul sau mai multe programe de studiu, cele mai multe aplicaţii au fost direcţionate spre următoarele programe: Administrarea afacerilor, Management, Finanţe şi bănci, Administraţie publică, Contabilitate, Economia comerţului, Drept, Afaceri internaţionale, Calculatoare, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română/germană, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Automatică şi informatică aplicată, Ingineria produselor alimentare, Asistenţă managerială şi secretariat, Silvicultură ş.a.”, arată prorectorul Ştefan Purici.

El precizează că pentru cele 106 locuri repartizate USV şi alocate etnicilor români din Republica Moldova, Ucraina şi Diasporă, înscrierea este organizată şi realizată la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

“Avem speranţa că promovarea universităţii realizată în rândul absolvenţilor de liceu din Republica Moldova pe diverse căi, inclusiv prin organizarea unei Caravane (2-7 iulie 2012), care a străbătut Basarabia din nordul până în sudul acesteia, precum şi prin participarea la Târgul Universităţilor din România (Chişinău, 14-15 iulie 2012), îi va determina pe foarte mulţi să opteze pentru a studia în cadrul universităţii noastre”, arată prorectorul USV.

Numarul candidatilor inscrisi la USV, comparativ cu admiterea din iulie 2011, cu doar 15% mai mic

Purici mai menţionează că, în pofida faptului că, în acest an, numărul absolvenţilor cu diplome de bacalaureat în judeţul Suceava a fost cu aproximativ 33% mai mic decât cel din 2011 (circa 3100 de persoane faţă de circa 4700, în anul anterior), un fenomen similar înregistrându-se şi în judeţul Botoşani, numărul candidaţilor înscrişi la USV, comparativ cu admiterea din iulie 2011, este doar cu 15% mai mic.

“Putem constata, astfel, o creştere reală a interesului absolvenţilor de liceu pentru obţinerea unei diplome în cadrul universităţii noastre. Atractivitatea facultăţilor sucevene se datorează programelor de calitate disponibile (peste 50% fiind ierarhizate în primele două categorii de excelenţă din cele cinci recunoscute la nivel naţional), condiţiilor de studiu moderne existente în centrul universitar sucevean, calităţii corpului profesoral, facilităţilor pe care le punem la dispoziţia studenţilor, oportunităţilor pe care le oferim de-a lungul anilor de studiu, toţi aceşti factori – dar şi alţii – contribuind la o pregătire solidă a viitorilor specialişti.

Pentru ocuparea locurilor ce vor rămâne disponibile în urma acestei sesiuni de admitere, o nouă sesiune se va desfăşura în perioada 6 – 21 septembrie 2012.
Suntem convinşi că, în urma înmatriculărilor (o procedură obligatorie pentru a dobândi statutul de student), care se vor desfăşura în zilele 26, 27, 30 şi 31 iulie, viitorii studenţi vor găsi la Alma Mater Sucevensis un mediu intelectual, didactic şi de cercetare care să le satisfacă deplin nevoile de formare şi afirmare”, arată prorectorul USV în comunicatul de presă.

Pentru anul universitar 2012-2013, conducerea USV a stabilit o creştere a fondului de burse cu 40%. De asemenea, pe lângă cele 1.036 locuri de cazare în căminele studenţeşti proprii, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va intermedia şi un număr însemnat de locuri de cazare în spaţii externe universităţii la tarife şi condiţii preferenţiale.

Pentru absolvenţii de licenţă, oferta USV include 435 de locuri fără taxă la programele de studii de masterat (din care 35 pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE), în creştere cu 28% comparativ cu anul trecut, şi 1070 de locuri în regim cu taxă. Înscrierile la programele de masterat se realizează în ambele sesiuni (iulie şi septembrie), urmând ca probele şi înmatriculările să fie derulate în sesiunea din toamnă.

Informații suplimentare pot fi găsite la adresa www.admitere.usv.ro.