Conditii de lux, in caminele Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava asigură condiţii de cazare de lux pentru studenţii săi, comparabile cu cele ale unui hotel de trei stele, informează întru-un comunicat de presă, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector Bază materială şi probleme studenţeşti al USV.

Aceasta evidenţiază că printre priorităţile conducerii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) se numără, alături de organizarea unui învăţământ la standarde de calitate şi dezvoltarea bazei materiale, asigurarea unor condiţii de cazare cât mai bune pentru studenţi. În acest sens, în ultimul deceniu, sume importante din bugetul USV au fost direcţionate spre construirea (căminul nr. 4) sau modernizarea unor cămine (nr. 2 şi nr. 3), dotarea acestora cu mobilier şi utilităţi moderne, crearea unor standarde de confort care să permită studenţilor să aibă condiţii bune pentru formarea profesională. Astfel, condiţiile de cazare în trei cămine sunt comparabile cu cele din hoteluri de trei stele.

1.036 locuri de cazare în anul universitar 2012-2013

„Pentru anul universitar 2012-2013, USV va asigura 1.036 locuri de cazare în patru cămine proprii şi va căuta soluţii pentru a facilita cazarea studenţilor proprii în diverse spaţii (cămine de liceu, apartamente private) din municipiul Suceava. În legătură cu cazarea în căminele universităţii, dorim să subliniem faptul că tarifele diferă în funcţie de condiţiile pe care le oferă un cămin sau altul. Cuantumul ţine cont de evoluţia preţurilor la energia electrică, energia termică, apă caldă şi rece, canalizare, salubrizare, materiale pentru curăţenie, servicii de internet şi cablu TV, reparaţii curente, asigurare etc.

Tarife de cazare între 270-360 lei pentru studentii cu taxa

Având în vedere aspectele menţionate, în funcţie de cămin şi număr de locuri în camere, tariful de cazare, ce include şi utilităţile, pentru studenţii fără taxă este situat între 140 şi 210 lei de persoană pe lună, iar pentru cei cu taxă între 270 şi 360 lei”, arată Gabriela Prelipcean.

Totodată prorectorul menţionează faptul că tarifele de cazare diferă în raport cu statutul studentului: a) fără taxă; b) fără taxă, cu părinţi cadre didactice; c) cu taxă, cu părinţi cadre didactice; d) cu taxă. Studenţii bugetaţi plătesc sume mai mici datorită faptului că MECTS alocă, lunar, fonduri pentru subvenţionarea căminelor studenţeşti pentru cazarea studenţilor care studiază fără taxă. În schimb, studenţii cu taxă, pentru care nu există subvenţionare de la buget, achită integral costurile cazării şi utilităţilor. Costurile şi, implicit, tarifele de cazare în anul 2012 sunt influenţate de creşterea preţului la energia termică cu 3% şi la cea electrică cu 5%.

„Sigur, ne-am fi dorit ca toţi cei care beneficiază de cazare să achite sume modice, iar diferenţa să fie suportată din fonduri provenite de la bugetul statului sau din alte surse. Din păcate însă, costurile pentru o bună funcţionare a căminelor sunt consistente, subvenţia primită de la MECTS acoperind doar o parte din volumul total al acestora. Diferenţa se regăseşte, în consecinţă, în preţurile calculate şi stabilite anual în raport de evoluţia costurilor şi a inflaţiei, aspecte pe care nu le putem ignora”, transmite Prelipcean în comunicatul de presă.

Ea transmite că în dificilul context social şi economic actual, conducerea USV promovează politici de susţinere a studenţilor prin cele mai diverse metode (majorarea fondului de burse cu 40%, stimularea implicării tinerilor în viaţa comunităţii academice, în promovarea imaginii acesteia, cooptarea studenţilor în diverse proiecte, crearea unor condiţii stimulative pentru practica de specialitate); cazarea tinerilor este gestionată atât în interesul studenţilor, cât şi în interesul instituţiei, spre beneficiul tuturor persoanelor implicate în procesul de formare a viitorilor specialişti cu diplome eliberate de USV.