Vicepreşedintele PDL Suceava, Vasile Ilie, propune facilităţi pentru dezvoltarea şi încurajarea turismului balnear din zona Cacica

Vicepreşedintele PDL Suceava, consilierul judeţean Vasile Ilie, consideră că turismul balnear trebuie să fie dezvoltat, în special în judeţul Suceava şi propune ca cei care fac investiţii în astfel de activităţi să beneficieze de facilităţi fiscale.

El este de părere că e foarte important ca turismul balnear, formă de turism care a fost neglijată în ultimii 20 de ani, să fie sprijinită să se dezvolte, ceea ce va face ca anumite localităţi din ţară unde astfel de actvitităţi se practică, să poată să se dezvolte folosind resursele naturale şi să fie aliniate la standardele interne şi internaţionale.

Vasile Ilie a exemplificat cu situaţia comunei Cacica, care ar trebui să fie o staţiune turistică balneară de interes naţional urmând să fie apoi inclusă cu prioritate în programele anuale de promovare turistică, în cele de dezvoltare a produselor turistice şi în cele de dezvoltare a infrastructurii generale.

El a spus că despre calităţile terapeutice ale apelor sărate de la Cacica se vorbeşte de foarte mult timp, dar că încă nu sunt puse în valoare la adevăratul potenţial, majoritatea celor care vin aici făcând-o la sugestia unor cunoştinţe.

Consilierul judeţean a arătat că există investitori interesaţi în dezvoltarea de baze de tratament în Cacica, dar că este nevoie ca în această localitate să fie construite şi facilităţi de cazare şi de alimentaţie publică.

În vederea sprijinirii investitorilor atât în ceea ce priveşte baza de tratament cât şi a pensiunilor sau hotelurilor în zonă, Vasile Ilie consideră că este necesară încurajarea acestora prin acordarea de facilităţi fiscale pe o perioadă determinată.

El a spus că după ce va fi ales deputat, va depune o iniţiativă legislativă, prin care firmele ce fac investiţii în dezvoltarea unor zone cu potenţial balnear să beneficieze de scutiri la plata taxelor şi impozitelor, în funcţie de valoarea şi destinaţia investiţiei respective.

„Ideea este să atragem fondurile spre localităţile cu potenţial mare de dezvoltare, iar Cacica este o astfel de localitate care poate deveni în scurt timp o staţiune balneară importantă”, a spus Vasile Ilie.

Vicepreşedintele PDL Suceava susţine că pentru a oferi mai multă siguranţă investitorilor, Cacica ar putea să fie declarată staţiune turistică balneară de interes naţional, cu derogări de la legislaţia actuală, tocmai pentru a o inculde în programele naţionale de promovare turistică.

„Dezvoltarea localităţii şi atingerea normelor pentru a devenit staţiune se face de la sine, în timp. Consider însă că ar fi benefic atât pentru Cacica, dar şi pentru judeţ, ca aceasta să fie staţiune într-un timp mai scurt pentru că se va crea o nouă zonă turistică importantă”, a mai declarat Vasile Ilie.

El a arătat că, în prezent, Cacica are deja un nume, dar că va trebui ca numărul de turişti să crească şi prin construcţia a cel puţin 600 de locuri de cazare în pensiuni şi hoteluri şi să fie făcute investiţii şi în infrastructura de utilităţi şi drumuri.

Vasile Ilie a mai spus că în Cacica va putea, totodată, să fie promovat şi turismul religios ţinând cont că în localitate există Basilica Minor, care este loc de pelerinaj marian pentru catolici.