Concursul National “Sarbatoarea Limbii Materne”, la a VI-a editie

Căminul Cultural din localitatea Moldova Sulița din județul Suceava va găzdui în data de 16 februarie 2013, de la ora 11.00, cea de-a VI-a ediţie a Concursului Naţional ,,Sărbătoarea Limbii Materne”, informează într-un comunicat de presă, prof. Lăcrămioara Grigorciuc.

Potrivit sursei, evenimentul este organizat de Şcoala Gimnazială Bălcăuţi, în colaborare cu IŞJ Suceava, UUR Suceava și cu Consulatul General al Ucrainei la Suceava.

scris eseu

Concursul este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, adresându-se elevilor ciclului preşcolar, primar, gimnazial şi liceeal, care provin din şcolile în care se studiază limba ucraineană de pe întreg teritoriul României.

,,Necesitatea implementării unui astfel de proiect constă în faptul că mai mult de jumătate din limbile lumii sunt pe cale de dispariţie, iar promovarea, recunoaşterea şi utilizarea limbilor materne reprezintă o prioritate de nivel mondial. Limba maternă reprezintă identitatea naţională şi culturală a individului şi este una din dimensiunile fundamentale ale fiinţei umane. Dat fiind faptul că suntem vorbitori de limbă maternă dorim ca prin această activitate să contribuim la conservarea şi promovarea specificului etnic şi cultural. În conceperea acestui proiect am pornit şi de la premiza că mulţi dintre elevii noştri sunt talentaţi, dar talentul trebuie descoperit şi cultivat. Din păcate, multe talente se risipesc… încercăm prin acest proiect să limităm această risipă. Considerăm că prin derularea acestui proiect beneficiarii lui vor avea prilejul de a conştientiza şi promova bogăţia, frumuseţea limbii ucrainene şi de a cultiva respectul pentru valorile propriei culturi”, susţin  coordonatoarele proiectului, Ancuţa Ştiubianu şi  Lăcrămioara Grigorciuc.

Potrivit acestora, obiectivul general al proiectului este ,,atragerea tinerilor aparţinând minorităţii ucrainene în activităţi comune menite să promoveze afirmarea identităţii culturale, ca fundament al dezvoltării viitoare a cetăţeanului european”.

Obiectivele specifice sunt: promovarea valorilor ucrainene autentice, evidenţierea contribuţiei limbii ucrainene la patrimoniul cultural universal, cultivarea respectului şi preţuirii faţă de valorile înaintaşilor, stimularea dorinţei de a le îmbogăţi prin creaţii proprii, dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei elevilor, lărgirea orizontului lor cultural, motivarea gustului artistic, cultivarea discernământului artistic, întărirea parteneriatelor dintre şcoli, autorităţi locale şi reprezentanţii comunităţii ucrainene din ţară în vederea dezvoltării şi promovării bunelor relaţii, dezvoltarea comunicării sociale prin activităţi în echipă.

“Pregătirea elevilor pentru viaţa democratică pretinde abordarea şi interiorizarea unor valori universale precum libertatea, justiţia şi pacea. De asemenea ea presupune evidenţierea imperativelor toleranţei, solidarităţii, deschiderii spre diferenţă, dimensiuni esenţiale în contextul pluralismului actual. Pe aceste coordonate se înscrie şi concursul naţional << Sărbătoarea limbii materne >> ”, transmite prof. Lăcrămioara Grigorciuc.

loading...