ANUNT PUBLIC

R.N.P. ROMSILVA – D.S. SUCEAVA titular al  “Amenajamentelor ocoalelor silvice Solca fond forestier proprietatea publică a statului, Pătrăuţi fond forestier proprietatea publică a Primăriei Comunei Pătrăuţi, Pătrăuţi fond forestier privat proprietatea Kapri Petre Radu şi Băbeanu Nicolaie Ştefan, Adâncata fond forestier proprietate publică a statului, Adâncata fond forestier proprietate privată Tilleman Pruncul Alexandru” anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice menţionate.

Informaţiile şi observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, al modificărilor propuse pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, strada Bistriţei, nr. 1A.