ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul în Suceava, B-dul 1 Iunie nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea la sediul acesteia, a unor:
LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ
după cum urmează:

A. LICITAŢIE INTERMEDIARĂ pentru masa lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2013, în volum de 27,1 mii mc, din fondul forestier de stat şi administrat, în data de 12 iulie 2013, orele 12 00, de la ocoalele silvice: D.Candreni, Iacobeni, Pojorâta, Moldoviţa, Frasin, Solca, Marginea, Putna, Brodina , Mălini, Râşca, Pătrăuţi şi Adâncata.
Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare.
Pentru admiterea la licitaţie Direcţia Silvică Suceavă organizează o preselecţie la sediul acesteia în data de 8 iulie 2013, între orele 900-1600, dată la care se vor face şi înscrierile pentru licitaţie.
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune documentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.
Celelalte condiţii de desfăşurare a preselecţiei şi a licitaţiei sunt cuprinse în caietul de sarcini al licitaţiei şi sunt aceleaşi ca la licitaţiile anterioare.
ATENŢIE: Produsele accidentale şi de igienă se vor contracta în termen de maxim două zile de la adjudecare, iar eşalonarea şi exploatarea acestora se va face în maxim 30 de zile.

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO şi anume:
I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 5255 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 686 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 63 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse ţări – 41 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 1 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 12 mc
– Lemn foc – 968 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 7.026 mc

II. MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Cherestea răşinoase – 4,740 mc
– Grinzi de răşinoase – 14,800 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 7,200 mc
– Lemn foc – 2,790 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 29,530 mc
Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 12 iulie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 0900 .
La licitaţie următoarele ocoalele silvice oferă masă lemnoasă: Broșteni, Vatra Dornei, Pojorâta, Vama, Moldovița, Frasin, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Mălini, Râşca, Pătrăuţi şi Adâncata.
Preselecţia şi înscrierea la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc în data de 8 iulie 2013, între orele 900-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.
CONDIŢII GENERALE:
Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea, listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
La data licitaţiei garanţia trebuie să fie depusă în contul Direcţiei Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.