ANUNT PUBLIC

Direcţia Silvică Suceava, titular al amenajamentelor fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin Ocolul Silvic Iacobeni şi Ocolul Silvic Vatra Dornei, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procedurii de emitere a avizului de mediu pentru amenajamente.

Documenţia aferentă planurilor amenajamentelor fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin Ocolul Silvic Iacobeni şi Ocolul Silvic Vatra Dornei poate fi consultată zilnic la sediul Direcţiei Silvice Suceava, adresa bdul 1 Mai nr. 6, municipiul Suceava, judeţul Suceava, de luni până joi, între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14.

Observaţiile şi sugestiile publicului se transmit în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Bistriţei nr. 1A.