Planetariul şi Observatorul Astronomic vor fi reabilitate de CJ Suceava (VIDEO)

Consiliul Judeţean Suceava urmează să finanţeze lucrările de reabilitare a clădirii în care funcţionează Planetariul şi Observatorul Astronomic potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi supus dezbaterii în şedinţa de vineri.

Proiectul a fost iniţiat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Alexandru Rădulescu.

În expunerea de motive se arată că Planetariul şi Observatorul Astronomic din Suceava a fost ínaugurat in 1982, fiind ai treilea obiectiv de acest tip din România şi cel mai mare din tarä în ceea ce privegte capacitatea sălii şi a diametrului cupolei.Observatorul este alcătuit din sală de proiecţii, expoziţii de astronomie, cameră solară, bibliotecă care cuprinde cărţi  şi periodice de specialitate.

De-a lungul timpului în acest spatju se desfăşoară atât observaţii astronomice propriu-zise, cât şi actiuni cultural-educative specifice.

„În prezent Observatorul se află într-o stare avansată de degradare, clădirea necesitând lucrări interioare, Iucrări la faţade, Iucrări de asigurare a confortului termic prin dotarea cu instalaţie aer condiţionat sală planetariu, intervenţii la terasă şi cupolă.

Reabilitarea Planetariului este necesară şi datorită faptului că, anui viitor, Suceava ar putea să găzduiască Olimpiada Internaţională de Astronomie, unde sunt aşteptate să participe peste cinci sute de persoane din toată Iumea”, se arată în document.

Astfel, urmează să se înlocuiască tâmplăria interioară şi exterioară, faţada, tencuielile interioare, balustradele, se vor repara pardoselile interioare din mozaic veneţian şi se va reabilita cupola, dar se vor realiza şi alte lucrări de compartimentare şi reamenajare.

Lucrările se vor derula pe o perioadă de şase luni şi vor costa aproximativ 720.000 de lei.