ANIMMC sprijina sectorul IMM cu 149,524 miliarde de lei


Intră acum și în grupul de

Primul program este cel pentru sustinerea investitiilor de resort in sectoarele economice prioritare, stabilite prin Ordinul nr 52, care prevede ca in anul 2004 bugetul cu aceasta destinatie sa fie de 39,524 miliarde de lei. Derularea sa se va face printr-o banca ce urmeaza a fi selectata prin licitatie publica deschisa. De acest sprijin pot beneficia intreprinderile nou-infiintate, microintreprinderile, precum si intreprinderile mici si mijlocii care nu au restante la plata impozitelor si taxelor, nu au credite restante, nu sunt in stare de faliment sau lichidare si care indeplinesc cumulativ anumite criterii de eligibilitate. Acestea sunt mentionate pe site-ul ANIMMC: www.mimmc.ro, Sectiunea „Programe”. Sumele acordate nu vor depasi echivalentul a 50.000 de euro in cazul IMM-urilor si a 10.000 de euro pentru intreprinderile nou-infiintate, cu precizarea ca pot acoperi doar 40% din valoarea proiectului de investitii.

Cel de-al doilea program urmareste instruirea si accesul la consultanta a personalului IMM-urilor pentru ca acesta sa se situeze la nivelul normelor existente in Uniunea Europeana cu scopul de a asigura tot mai multe „retete” de succes. Astfel, ANIMMC pune la dispozitia societatilor cu capital social integral privat care desfasoara activitate de productie si/sau servicii un fond de 10 miliarde de lei. Totodata, agentii economici vizati trebuie sa aiba o perioada de functionare de cel putin un an la data depunerii solicitarii si o cifra de afaceri anuala de maximum 8 milioane de euro, iar numarul angajatilor trebuie sa fie mai mare de 1 dar sa nu depaseasca 49. Suma nerambursabila acordata este echivalenta cu un procent de 60% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile (fara TVA), dar sa nu depaseasca valoarea de 80 de milioane de lei pentru un beneficiar.

Ultimul program urmareste promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii la export, facilitandu-se accesul pe pietele externe. Bugetul care va fi derulat, in acest sens, de ANIMMC este de 100 de miliarde de lei. Agentii economici de resort care pot beneficia de acest sprijin trebuie sa aiba o cifra de afaceri de pana la 8 milioane de euro si un numar de angajati de 249, fata de anul anterior. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul a doi ani consecutivi o alocatie financiara totala de maximum 80 de milioane de lei.


Intră acum și în grupul de