Proiect de Lege privind masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiu


Intră acum și în grupul de

· informarea victimelor infractiunilor cu privire la drepturile lor,
· consilierea psihologica,
· asistenta juridica gratuita,
· compensarea financiara de catre stat a victimelor unor infractiuni,
fiecare dintre aceste masuri fiind dezvoltate in dispozitiile unor capitole distincte.

Ministerul Justitiei, prin Institutul National al Magistraturii si Ministerul Administratiei si Internelor au obligatia de a asigura specializarea personalului care, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, stabileste legaturi directe cu victimele infractiunilor, pentru a putea identifica nevoile victimei, in special a copiilor victime.

Informarea victimelor se asigura: de catre procurorul sau ofiterul de politie la care victima se prezinta ori de catre judecator, in cazul infractiunilor pentru care plangerea prealabila se adreseaza instantei de judecata, precum si prin intermediul unei linii telefonice disponibile permanent pentru informarea victimelor infractiunilor.

Informatiile pe care le primesc victimele infractiunilor se refera la:

· serviciile si organizatiile care asigura consiliere psihologica sau orice alte forme de asistenta a victimei, in functie de necesitatile acesteia;
· organul de urmarire penala la care poate face plangere;
· dreptul la asistenta juridica si unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
· conditiile si procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite, drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale partii vatamate si ale partii civile;
· conditiile si procedura pentru a beneficia de dispozitiile art. 861, art. 862, art. 864 si art. 865 din Codul de procedura penala, precum si dispozitiile legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor;
· conditiile si procedura pentru acordarea compensarii financiare de catre stat.

Consilierea psihologica se asigura victimelor acelor infractiuni care, fiind savarsite cu violenta sau aducand atingere libertatii sexuale a persoanei, produc nu numai o trauma fizica, ci si o trauma psihologica.

Aceste infractiuni sunt tentativa la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, lovirea sau alte violente si vatamarea corporala savarsite asupra membrilor familiei, vatamarea corporala grava si infractiunile intentionate care au avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, infractiunile de viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuala savarsita asupra unui minor sau savarsita cu violenta, coruptie sexuala si rele tratamente aplicate minorului, precum si infractiunile prevazute in Legea nr. 678/201 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.

Consilierea psihologica se asigura, in mod gratuit, pentru o perioada de cel mult 3 luni, iar in cazul victimelor care nu a implinit varsta de 18 ani, pe o perioada de cel mult 6 luni.

Serviciile de probatiune si protectia victimelor se constituie prin reorganizarea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere de pe langa tribunale.

Organizatiile neguvernamentale, independent sau in parteneriat cu autoritatile administratiei publice pot asigura servicii pentru consilierea psihologica a victimelor infractiunilor si alte forme de asistenta a acestora. In acest scop, organizatiile neguvernamentale pot beneficia, in conditiile legii, de subventii din bugetul de stat.

Asistenta juridica gratuita se acorda, la cerere, mai multor categorii de victime.

Astfel, aceasta se acorda victimelor directe ale infractiunilor grave savarsite cu violenta (tentativa la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, vatamarea corporala grava si infractiunile intentionate care au avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei) sau ale infractiunilor grave privitoare la viata sexuala (infractiunile de viol, act sexual cu un minor si perversiune sexuala savarsita asupra unui minor sau savarsita cu violenta).

Asistenta juridica gratuita se acorda si victimelor indirecte ale unor infractiuni grave (sotul, copiii si cei aflati in intretinerea victimelor directe decedate prin savarsirea infractiunilor).

Victimelor altor infractiuni decat cele mentionate, indiferent de natura infractiunii, li se acorda asistenta juridica daca venitul lunar pe membru de familie la victimei este cel mult egal cu salariul de baza minim brut pe tara, stabilit pentru anul in care victima a formulat cererea de asistenta juridica gratuita.

Proiectul de lege stabileste conditionari precum acelea ca infractiunile sa fi fost savarsite pe teritoriul Romaniei sau, in cazul infractiunilor savarsite in afara teritoriului Romaniei, victima sa fie cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania si procesul penal sa se desfasoare in Romania.

Asistenta juridica gratuita se acorda numai daca victima a sesizat organele de urmarire penala in termen de 60 de zile de la data savarsirii infractiunii. Calcularea acestui termen calcul este reglementata prin dispozitiile legale.

Victimelor care nu au indeplinit varsta de 18 ani si cele puse sub interdictie nu au, insa, obligatia de a sesiza organele de urmarire penala cu privire la savarsirea infractiunii.

Sistemul de compensare financiara de catre stat a victimelor infractiunilor savarsite cu violenta are ca fundament principiul echitatii si al solidaritatii sociale si realitatea ca, in prezent, ori de cate ori faptuitorul ramane necunoscut, este insolvabil sau disparut, „costurile” infractiunii sunt suportate exclusiv de victima.

Proiectul, prin dispozitiile care reglementeaza sistemul de compensare financiara a victimelor, permite ratificarea de catre Romania a Conventiei europene privind compensarea victimelor infractiunilor violente. Acest proiect aliniaza legislatia interna la standardele care vor fi prevazute si in viitoarea Directiva privind compensarea victimelor infractiunilor, standarde care se regasesc in prezent atat in legislatia majoritatii statelor membre ale UE.

Compensarea financiara se acorda, la cerere, victimelor directe ale infractiunilor grave savarsite cu violenta sau ale infractiunilor grave privitoare la viata sexuala si victimelor indirecte ale infractiunilor de omor si ale infractiunilor intentionate care au avut ca urmare moartea persoanei (sot, copii si persoane aflate in intretinere).

Ca si in cazul asistentei juridice gratuite, proiectul stabileste conditii pentru acordarea compensarii financiare.

Astfel, fapta trebuie sa fie savarsita pe teritoriul Romaniei, victima trebuie sa fie cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania), sesizarea organelor de urmarire penala cu privire la savarsirea infractiunii, sa fi fost facuta in termen de un an, termen care se calculeaza in functie de anumite situatii juridice descrise explicit in lege. De asemenea, exista conditii care difera, dupa cum faptuitorul este sau nu cunoscut.

Compensarea financiara nu poate fi acordata in situatiile in care se constata ca fapta nu exista sau nu este prevazuta de legea penala si nici in acele situatii in care victima a determinat prin atitudinea sa savarsirea infractiunii (se stabileste ca fapta a fost savarsita in stare de legitima aparare impotriva actului victimei in conditiile art. 44 din Codul penal sau instanta retine in favoarea faptuitorului circumstanta atenuata a depasirii limitelor legitimei aparari impotriva atacului victimei sau circumstanta atenuanta a provocarii) sau in situatiile in care victima este condamnata definitiv pentru participarea la un grup infractional organizat sau pentru una dintre infractiunile care dau dreptul la compensare financiara.

Cererea de compensare financiara se depune la tribunalul in a carui circumscriptiei domiciliaza victima si se solutioneaza de doi judecatori din cadrul Comisiei pentru compensarea financiara a victimelor infractiunilor, constituite in fiecare tribunal.

Aceste Comisii sunt alcatuite din cel mult doi judecatori, desemnati pe o perioada de 3 ani de la adunarea generala a judecatorilor tribunalului, dupa cum se propune in proiectul legislativ.

Dispozitiile legale se vor aplica de la 1 ianuarie 2005.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de