COMUNICAT ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ

Afis AntreprenorÎn luna septembrie 2013, în cadrul proiectului ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ, managerii români sunt invitați să piloteze instrumente de management menite să îi ajute la eficientizarea proceselor manageriale din companiile pe care le conduc.

Cum se va desfășura procesul de pilotare? În cadrul acestui proces, managerii vor înțelege instrumentele, scopul lor și modalitatea cea mai eficientă de a le utiliza; vor experimenta procesul corect de aplicare a lor; vor vedea care sunt limitele utilizării lor. În același timp, vor testa utilitatea instrumentelor de management propuse pentru a identifica modul în care necesită ajustări pentru echipa/compania unde se aplică în scopul maximizării impactului și obținerii unor rezultate performante.

Ce instrumente vor fi pilotate? Instrumentele pe care le propunem managerilor români acoperă următoarele domenii: inducția noilor angajați, dezvoltarea carierei, comunicarea internă și evaluarea performanțelor angajaților.

La ce folosesc instrumentele? Instrumentele de management propuse spre pilotare în cadrul proiectului ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ sunt elemente esențiale pentru orice proces de resurse umane sau de management organizațional. Acestea aduc răspunsuri esențiale despre posibilitățile de creștere a randamentului resursei umane și sunt menite:

ü      să clarifice managerii cu privire la rolul lor în procesul de gestionare a resurselor umane și a inducției noilor angajați;

ü      să proiecteze și să planifice performanța angajaților și managerilor;

ü      să clarifice, să eficientizeze și să reducă blocajele de comunicare apărute în cadrul companiei;

ü      să ajute managerii să maximizeze procesul de evaluare a performanțelor și mai ales a rezultatelor angajaților;

ü      să ofere o imagine de ansamblu asupra percepției angajaților cu privire la atmosfera și modul de lucru, oportunitățile din interiorul companiei și alte elemente ce pot constitui baza pentru îmbunătățirea culturii organizaționale.

Cui se adresează instrumentele? Instrumentele de management și aplicarea acestora sunt țintite către managerii din top și middle management, coordonatorii de echipe, managerii de proiect, managerii de resurse umane, managerii de relații publice și comunicare din fiecare companie beneficiară a proiectului.

      Cine gestionează procesul de pilotare? Facilitatorii procesului de pilotare a instrumentelor de management sunt consultanții Schultz Consulting în dezvoltarea și managementul afacerii, cu o vastă experiență practică în diverse companii și organizații, atât naționale cât și internaționale. Consultanții noștri, prin experiența practică pe care o au, au fost implicați direct și cunosc în mod aprofundat procesele interne specifice unei companii, ceea ce le-a permis participarea la realizarea și implementarea instrumentelor de dezvoltare propuse pentru managerii din companiile românești.

      Când și unde se desfășoară? Atelierele de pilotare a instrumentelor de management se vor desfășura la sediul Schultz Consulting din București, în perioada 12 septembrie – 17 octombrie 2013.

Proiectul ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, fiind implementat de Schultz Consulting în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi, Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Mai multe informații despre proiect și despre activitățile acestuia, precum și despre serviciile integrate de care vor beneficia companiile selectate, pot fi găsite pe site-ul beneficiarului: www.schultz.ro sau pe site-urile partenerilor: www.ccisv.ro (Regiunea Nord-Est) și www.srafbv.ro (Regiunea Centru).

 

Persoană de contact: Lucian Gheorghiu, Coordonator Regional Nord-Est. E-mail: antreprenor@ccisv.ro.