Prefectura Suceava a invalidat 93 de acte ale autoritatilor locale din judet

Prefectura Suceava a constatat că în prime opt luni ale acestui an un număr de 93 de acte emise de autorităţile locale din judeţ au fost emise nelegal, din care 71 au fost revocate de autorităţi, 15 sunt reanalizate, iar în cazul a şapte dintre ele urmează să se pronunţe instanţa.

Florin Sinescu3

Una dintre hotărâri aflate pe rolul instanţei se referă la vânzarea unei suprafeţe de păşune a comunei Şcheia, alta priveşte organigrama Primăriei Rădăuţi, iar altele prevăd acordarea de sporuri.

Până la data de 9 septembrie, Prefectura Suceava a exercitat controlul  de legalitate asupra unui număr de 31.625 acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, după cum urmează: hotărâri ale Consiliilor locale si ale Consiliul Judeţean Suceava – 4.514, dispoziţii ale primarilor şi preşedintelui Consiliul Judeţean Suceava – 27.111.

Din totalul actelor administrative verificate (31.625), un număr de 93, anume 59 Hotărâri de Consiliu Local şi 31 de dispoziţii ale primarilor, au fost considerate nelegale, din acestea 71 au fost revocate de către autorităţile emitente, 15 sunt în curs de reanalizare, iar pentru restul de 7 au fost introduse acţiuni in instanţă după cum urmează: Hotărârea adoptată de Consiliul Local Rădăuţi privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, 3 hotărâri adoptate de Consiliul Local Şcheia privind aprobarea vânzării prin licitaţie a unei suprafeţe de teren din categoria păşune şi 3 dispoziţii emise de primarii din municipiul  Vatra Dornei  şi din comuna Slatina pentru acordarea unor sporuri fără avizul ministerului de resort.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, de la începutul anului şi până în prezent au fost înregistrate, un număr de 946 petiţii, din care 772 petiţii locale şi 174 petiţii şi sesizări de la autorităţile centrale. Cele mai multe dintre acestea, în număr de 450 (388 locale şi 62 centrale), au avut drept subiect cereri de retrocedare terenuri şi imobile în conformitate cu legile speciale din domeniu.

În ceea ce priveşte modul de soluţionare al petiţiilor, 153 au fost rezolvate în favoarea petentului, 97 – au avut rezultat negativ, 430 – au fost redirecţionate şi rezolvate către alte instituţii publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, 86 petiţii sunt în curs de soluţionare, iar un număr de 36 au fost clasate ca urmare a faptului că cetăţenii au revenit cu aceiaşi problemă.

În primele opt luni ale acestui an, s-a asigurat activitatea de audienţe şi relaţii cu publicul. Au fost înregistrate un număr de 500 persoane în audienţă şi în aceeaşi perioadă, în cadrul Biroului de relaţii cu publicul, au fost consiliate 218 persoane.

“Preocuparea constantă a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava este oferirea de servicii de calitate cetăţenilor. Relaţia cu publicul, constituie interfaţa instituţiei cu cetăţenii, din acest motiv încercăm în permanenţă să ridicăm nivelul standardelor de calitate si promptitudine”, a precizat Florin Sinescu, Prefectul judeţului Suceava.