Constituirea grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricol


Intră acum și în grupul de

Grupurile de producatori se constituie si functioneaza in oricare din formele juridice prevazute de Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Statul sprijina activitatea de constituire si functionare a grupurilor de producatori, acordand la cerere, prin proiecte Program SAPARD, un ajutor financiar proportional cu cifra anuala de afaceri, pe durata a cel mult cinci de la data aprobarii proiectului, destinat a fi utilizat pentru cheltuielile de personal si materiale, ocazionate de actiunile si activitatile de constituire si functionare a grupului de producatori.

Scopul grupurilor de producatori este:

a) adaptarea in comun a productiei la cerintele pietei;
b) stabilirea unor reguli unitare de productie, obligatorii pentru toti membrii producatori ai grupului, prin care sa se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerintelor pietei, precum si protectia si conservarea calitatii mediului;
c) elaborarea si aplicarea unitara a unor reguli comerciale specifice fiecarei categorii de produs sau grupe de produse,
d) stabilirea unei strategii de piata, in scopul echilibrarii raportului cerere-oferta, a eliminarii marilor variatii de pret al produselor pe piata, precum si garantarii unor veniturii certe si echitabile producatorilor;
e) elaborarea, prin statut, a unui obiect de activitate stabil, intemeiat pe principiul unitatii de interese si nevoi, comune tuturor membrilor grupului de producatori.

Calitatea de membru al unui grup de producatori, poate fi dobandita de catre orice producator agricol, silvic sau piscicol, care este detinator legal al bazei de productie si isi declara in scris intentia de a comercializa productia agricola, silvica, sau piscicola proprie, prin grupul de producatori, in conformitate cu prevederile statutului acestuia. Producatori care au dobandit calitatea de membri ai grupului de producatori se pot retrage din grup, renuntand la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz, a carui durata, pentru a conferi stabilitate grupului, se stabileste, in functie de produs sau grupa de produse, prin statutul grupului de producatori.

Produsele agricole, silvice si piscicole, pentru care se pot constitui grupuri de producatori, potrivit proiectului de lege sunt:

a) cereale;
b) legume;
c) cartofi;
d) fructe – inclusiv struguri de masa;
e) struguri de vin;
f) lapte;
g) carne de bovine, porcine, ovine si de pasare;
h) peste si produse de acvacultura;
i) produse silvice lemnoase si nelemnoase.

La cererea fundamentata a producatorilor, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin ordin al ministrului, poate sa extinda sau sa restranga lista de produse.

In vederea inmatricularii la registrul comertului, grupurile de producatori vor solicita un aviz de recunoastere de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in a caror raza de competenta isi au sediul administrativ. Avizul se acorda grupurilor ce indeplinesc conditiile si baremele de recunoastere, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii.

Avizul de recunoastere poate fi retras in urmatoarele cazuri:

a) nu mai sunt indeplinite conditiile si baremele de recunoastere;
b) avizul de recunoastere a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitatii;
c) in activitatea sa, grupul de producatori nu respecta conditiile si baremele care au stat la baza eliberarii avizului de recunoastere.

In cazul in care grupul de producatori a obtinut sprijinul financiar al statului si a utilizat acest sprijin in alt scop decat cel pentru care i-a fost acordat, este obligat la restituirea integrala a sprijinului financiar de care a beneficiat, inclusiv a dobanzilor legale aferente.

Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de