Familiile sarace sprijinite sa-si achizitioneze computere


Intră acum și în grupul de

Aceste familii vor primi din partea statutului un ajutor financiar reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea calculatorului achizitionat. Plafonul de 1,5 milioane lei pe membru de familie va fi indexat anual, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum.

Pentru obtinerea ajutorului, elevii si studentii trebuie sa depuna, la unitatile de invatamant unde sunt inscrisi, respectiv la institutiile de invatamant, pana la data de 1 septembrie 2004, o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator. Incepand cu anul 2005, cererile pentru acordarea ajutorului financiar se vor depune, in fiecare an, pana cel mai tarziu la data de 31 martie.

Acordarea ajutoarelor se realizeaza in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii. Persoanele eligibile vor primi de la unitatile, respectiv institutiile de invatamant un document care face dovada ca sunt beneficiari ai acestui ajutor, care va fi folosit la achizitionarea calculatorului. Beneficiarul trebuie sa faca dovada achizitionarii calculatorului, in termen de 30 zile de la primirea documentului, in caz contrar pierzand eligibilitatea pentru anul in curs.

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor realiza un portal pe care va fi publicata lista persoanelor eligibile pentru primirea ajutorului financiar. Inregistrarea in portal a persoanelor eligibile va fi facuta de inspectoratele scolare judetene pentru elevi, respectiv de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru studenti.

Lista cu toate persoanele eligibile va fi publicata, prin intermediul portalului, in data de 1 octombrie 2004. Pentru anii urmatori, lista va fi publicata in data de 1 mai.

Instrainarea calculatoarelor inaintea de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpararea acestora este interzisa.

Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea celor vinovati si se sanctioneaza cu restituirea echivalentului in lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatarii. Constatarea nerespectarii prevederilor legii se efectueaza de persoane imputernicite in acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si alte institutii abilitate de lege pentru a efectua controale in domeniul financiar-bugetar. Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat.

Pentru anul 2004, suma aferenta ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor legii se aloca in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, la rectificarea bugetului de stat. Incepand cu anul 2005, sumele alocate pentru acordarea de ajutoare vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

In termen de 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a legii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de punere in aplicare a legii.


Intră acum și în grupul de