Familiile sarace sprijinite sa-si achizitioneze computere

Aceste familii vor primi din partea statutului un ajutor financiar reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea calculatorului achizitionat. Plafonul de 1,5 milioane lei pe membru de familie va fi indexat anual, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum.

Pentru obtinerea ajutorului, elevii si studentii trebuie sa depuna, la unitatile de invatamant unde sunt inscrisi, respectiv la institutiile de invatamant, pana la data de 1 septembrie 2004, o cerere de acordare a ajutorului finan