A fost infiintata Comisia tehnica pentru alegerile locale


Intră acum și în grupul de

Presedintele Comisiei tehnice centrale este ministrul Administratiei si Internelor, ministru de stat.

Comisia tehnica centrala are in componenta:

· Membrii: ministrul delegat pentru administratia publica si reprezentanti, la nivelul secretarilor de stat de la – Ministrul Administratiei si Internelor (doi reprezentanti), Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Sanatatii, Institutul National de Statistica, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, precum si reprezentanti de la Agentia pentru Strategii Guvernamentale, de la Agentia Nationala de Presa „ROMPRES”, de la Compania Nationala de Electricitate-S.A., de la Societatea Nationala de Televiziune, de la Societatea Nationala de Radiodifuziune si de la Departamentul pentru Relatii Interetnice.

La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate si ai organizatiilor neguvernamentale.

In judete si in municipiul Bucuresti se constituie, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii, comisii tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti in urmatoarea componenta:

· prefectul judetului, respectiv municipiului Bucuresti;
· secretarul general al prefecturii;
· secretarul general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
· directorul executiv al Directiei regionale/judetene de statistica; directorul general al Directiei generale judetene a finantelor publice; inspectorul-sef al Inspectoratului judetean de politie (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti); seful serviciului judetean sau al municipiului Bucuresti de evidenta informatizata a persoanei; seful Centrul militar judetean; comandantul Comandamentului de jandarmi judetean (pentru municipiul Bucuresti, seful Directiei de ordine publica din cadrul Comendamentului National al Jandarmeriei); inspectorul general al Inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti; directorul Directiei sanitare judetene respectiv al municipiului Bucuresti; directorul sucursalei judetene a Companiei Nationale de Electricitate-S.A.; corespondentul judetean al Agentiei Nationale de Presa „ROMPRES”.

La sedintele comisiilor tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Aceste comisii au atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.

Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din circumscriptia electorala, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de secretarul general al prefecturii, format din specialisti desemnati de conducatorii serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic vor face parte si 2-3 specialisti din aparatul propriu al consiliilor judetene.

La nivelul ministerelor vor fi luate masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor locale.

Astfel:

· Ministerul Administratiei si Internelor va pune la dispozitia primarilor datele privind cetatenii cu drept de vot, posesori ai cartilor de identitate, in vederea distribuirii corecte a timbrelor autocolante. Va fi organizata, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor, secretarilor generali ai prefecturilor si a secretarilor generali ai judetelor cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale. Prefectii vor organiza in cel mai scurt timp instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale. In termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prefectii stabilesc, prin ordin, numarul membrilor fiecarui consiliu local, consiliu judetean si al Consiliului general al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor Legii prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ministerul Administratiei si Internelor va asigura tiparirea si distribuirea in judete a unui numar de:

-50.000 de brosuri in limba romana continand prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale;
-50.000 de brosuri in limba romana continand prevederile Legii nr. 67/2004 si hotararile Guvernului emise in aplicarea dispozitiilor acesteia;
-10.000 de brosuri ce contin prevederile Legii nr. 67/2004 si hotararile Guvernului emise in aplicarea dispozitiilor acesteia in editiile bilingva, romana-maghiara;
-500 de brosuri cuprinzand prevederile Legii nr. 67/2004 in editie trilingva, romano-franceza-engleza.
Ministerul Administratiei si Internelor va asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, ordinea si linistea publica in toate localitatile tarii, pe intreaga perioada a campaniei electorale si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succed acestei zile. De asemenea, vor asigura paza sectiilor de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si celorlalte materiale necesare votarii. Ministerul Administratiei si Internelor dispune masurile necesare pentru intocmirea, in termen util, a listelor cuprinzand alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti ai birourilor electorale, loctiitori ai acestora sau ca membri in birourile electorale.
· Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor dispune masurile necesare pentru a pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal din subordine a operatiilor tehnice la sectiile de votare.
· Institutul National de Statistica va asigura numarul de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul si programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor. Va organiza instruirea conducerilor directiilor generale judetene de statistica privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor. Propune spre aprobare guvernului, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, modelul proceselor-verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor, precum si al celorlalte formulare necesare.
· Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri Biroului Electoral Central pentru acreditarea observatorilor straini, precum si a delegatiilor mass-media straine.
· Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va asigura personalul necesar in vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru solutionarea unor probleme privitoare la rezervarea locurilor de cazare si la procurarea mijloacelor de transport, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru observatorii si reprezentantii mass-media din strainatate.
· Ministerul Sanatatii va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.

Comisia Tehnica Centrala va informa saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.


Intră acum și în grupul de