Schimb de experienta intre profesorii suceveni si straini in cadrul unui program educational. Detalii aici!

pozaSuceava a găzduit în perioada 10-15 decembrie 2013, întâlnirea de proiect  în cadrul Programului LifeLong Learning, Grundtvig Partnership, “Conflict mediation to optimize communication in educational, social and cultural environment”, 2013-1-RO1-GRU06-29489 1.

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, Asociaţia de părinţi “Generaţii pentru generaţii” a părinţilor elevilor Colegiului “Vasile Lovinescu” Fălticeni, Lawton School S.L.- Gijon – Spania, SOU Dimitar Talev – Dobrich – Bulgaria, Associazione Genitorialità – Padova – Italia, School Centre Celje – Slovenia şi Gonen Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi – Turcia sunt parteneri în proiectul de educație a adulților ce are scopul de a dezvolta competenţe de mediere prin schimburi de bune practici în vederea aplicării de tehnici şi metode necesare rezolvării conflictelor din mediul educaţional şi comunitar.

P1260940Proiectul se adresează adulţilor în formare: profesori, părinţi, formatori, consilieri psihopedagogi, consilieri educativi, astfel încât aceștia să dobândească competenţe în rezolvarea și medierea situaţiilor conflictuale, prezente în mediul educaţional, social şi cultural din ţările participante în proiect.

Activităţile desfăşurate în cadrul întâlnirii din România s-au desfășurat la Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, Asociația părinților ”Generații pentru Generații” Fălticeni, Primăria Fălticeni, Grădinița cu Program Prelungit ”Așchiuță” Suceava, Colegiul de Artă ”C. Porumbescu” Suceava, Colegiul Național ”M. Eminescu” Suceava, Palatul Copiilor Suceava, fiind ilustrat parteneriatul educațional din perspectiva programelor și proiectelor educative desfășurate cu scopul diminuării și prevenirii violenței în mediul școlar, al consilierii elevilor aflați în situații de risc, medierii conflictelor din mediul educațional, familial și comunitar, îmbunătățirea comunicării elev-elev, elev-părinte, elev-profesor.

P1260886Agenda de lucru a întâlnirii de la I.Ș.J. Suceava a cuprins: ”Sistemul românesc de învățământ. Inspectoratul Școlar al Județului Suceava – rol și funcționalitate” – inspector școlar general adjunct Gabriela Scutaru, ”Parteneriatul educațional” – inspector școlar Tatiana Vîntur, ”Medierea conflictelor – tipologii și instrumente” – Ionuț Epureanu (I.P.J. Suceava), ”Situații de risc – prevenire și consiliere” – Elena Motoveleț (CPECA Suceava), ”Exemple de bune practice în educația părinților” – Elena Ailincă (Organizația ”Salvați copiii”Suceava).
S-au realizat prezentări ale partenerilor în proiect facilitându-se astfel cunoaşterea  partenerilor şi buna comunicare între ei. S-au organizat mese rotunde la care s-a discutat despre particularităţile din România legate de tematica proiectului, dar şi despre mediere ca tehnică ce poate fi utilizată pentru rezolvarea conflictelor şi îmbunătăţirea comunicării în mediul educaţional, social şi cultural.

Transferul  de bune practici privind managementul conflictului  în mediul educațional și social a fost facilitat de vizitele de lucru organizate la instituţiile şcolare din Suceava şi la Asociaţia părinţilor „Generaţii pentru generaţii” şi Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni.

Reprezentanții țărilor partenere au participat la două sesiuni de formare având ca temă “Tehnici de mediere şi rezolvare a conflictelor”, la activități desfășurate de voluntari ai organizației ”Salvați copiii” care au ilustrat metode de învățare de l aegal la egal –  ”peer to peer”, ”peer mediation”,”Teatru Forum”, iar prof. Rahila Cușnir a prezentat modalități de gestionare a  situațiilor de criză.

Discuţiile purtate între coordonatorii de proiect s-au finalizat cu fixarea responsabilităţilor fiecărui partener pentru atingerea obiectivelor proiectului. Au fost dezbătute aspecte cu privire la modalităţile de diseminare ale proiectului şi organizarea mobilităților viitoare în vederea realizării obiectivelor proiectului. S-a stabilit logo-ul proiectului “Mediation for communication” şi a fost definitivată sigla proiectului.

Participanţii au apreciat activitățile culturale oferite de instituțiile organizatoare a întâlnirii de proiect – obiective culturale și turistice din județ, program de colinde susținute de corul “Leon Băncilă”, momente muzicale – chitară clasică, trompetă, vioară susținute de elevi ai Colegiului de Artă ”C. Porumbescu” Suceava. Reprezentanții țărilor partenere au evidenţiat organizarea și impactul activităților din cadrul work-shopurilor, atingerea obiectivelor mobilităţii, utilitatea activităţilor de învățare şi a exemplelor de bună practică prezentate de organizatori.

Coordonator, inspector educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur