Plati de 43 de milioane de euro in cadrul programului SAPARD


Intră acum și în grupul de

La solicitarea Primului – Ministru, membrii reuniunii au analizat stadiul implementarii programelor Phare, Ispa, Sapard. In cazul programului Phare 2001 s-au efectuat pana in prezent 80% din plati, 97% din fonduri sunt contractate, urmand ca restul, pana la 100%, sa fie contractate pana la termenul limita, noiembrie 2004. Contractarea in cadrul Phare 2002 necesita o accelerare a demersurilor, avand in vedere ca licitatiile tehnice trebuie sa se desfasoare pana la sfarsitul lunii octombrie 2004. Institutiile beneficiare de proiecte din cadrul Memorandumului de Finantare 2003 vor demara activitatile de pregatire a Termenilor de Referinta si/sau a Specificatiilor Tehnice, astfel incat sa le transmita, pana la 30 noiembrie 2004, pentru aprobare la Agentiile de Implementare si Delegatia CE la Bucuresti majoritatea documentelor. Propunerea financiara pentru programarea Phare 2004 va fi analizata de serviciile tehnice ale Comisiei Europene, in vederea aprobarii de catre Comitetul de Gestiune Phare in toamna acestui an. Se va accelera procesul de semnare a Memorandumului de Finantare Phare si de ratificare pana la sfarsitul anului 2004. La finele lunii precedente, Coordonatorul National Ispa a transmis Comisiei Europene un numar de 8 aplicatii ISPA pentru infrastructura de mediu, in vederea angajarii alocarii financiare aferente anului in curs, iar pana in 30 iulie, partea romana va mai trimite Comisiei Europene inca o aplicatie pentru infrastructura de mediu. Pentru aprobarea aplicatiei ISPA pentru infrastructura de transport, remisa Comisiei Europene, urmeaza o misiune de evaluare organizata de experti comunitari. Ca urmare a misiunilor de audit desfasurate de expertii Comisiei Europene si de Coordonatorul National ISPA, a fost elaborat un set de recomandari, continute intr-un plan de masuri prioritare, care trebuie implementate in perioada 1 iulie – 15 septembrie 2004. Coordonatorul national ISPA monitorizeaza riguros procesul de implementare a masurilor prioritare si va informa Comisia Europeana bilunar. In cadrul Programului SAPARD au fost efectuate plati catre beneficiarii finali in valoare de aproximativ 43 milioane euro. In cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD, desfasurat miercuri la Bucuresti, s-a analizat Raportul anual de implementare, Raportul de evaluare intermediara si propunerile de modificari pentru Programul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Reuniunea Comitetului executiv a evaluat si masurile de implementare pentru angajamentele asumate in cadrul reformei justitiei, precum si stadiul realizarii actiunilor cuprinse in foaia de parcurs pentru reforma administratiei publice. In luna mai, urmare a solicitarii premierului Adrian Nastase, Cancelaria Primului-Ministru a elaborat Foaia de parcurs privind monitorizarea activitatilor de implementare prevazute de comun acord cu toate structurile implicate in procesul de reforma a administratiei publice. In Foaia de parcurs au fost prevazute pentru perioada mai-decembrie 2004 un numar de 194 actiuni, a caror realizare este in derulare.


Intră acum și în grupul de