Plati de 43 de milioane de euro in cadrul programului SAPARD

La solicitarea Primului – Ministru, membrii reuniunii au analizat stadiul implementarii programelor Phare, Ispa, Sapard. In cazul programului Phare 2001 s-au efectuat pana in prezent 80% din plati, 97% din fonduri sunt contractate, urmand ca restul, pana la 100%, sa fie contractate pana la termenul limita, noiembrie 2004. Contractarea in cadrul Phare 2002 necesita o accelerare a demersurilor, avand in vedere ca licitatiile tehnice trebuie sa se desfasoare pana la sfarsitul lunii octombrie 2004. Institutiile beneficiare de proiecte din cadrul Memorandumului de Finantare 2003 vor demara activitatile de pregatire a Termenilor de Referinta si/sau a Specificatiilor Tehnice, astfel incat sa le transmita, pana la 30 noiembrie 2004, pentru aprobare la Agentiile de Implementare si Delegatia CE la Bucuresti majoritatea documentelor. Propunerea financiara pentru programarea Phare 2004 va fi analizata de serviciile tehnice ale Comisiei Europene, in vederea aprobarii de catre Comitetul de Gestiune Phare in toamna acestui an. Se va accelera procesul de semnare a Memorandumului de Finantare Phare si de ratificare pana la sfarsitul anului 2004. La finele lunii precedente, Coordonatorul National Ispa a transmis Comisiei Europene un numar de 8 aplicatii ISPA pentru infrastructura de mediu, in vederea angajarii alocarii financiare aferente anului in curs, iar pana in 30 iulie, partea romana va mai trimite Comisiei Europene inca o aplicatie pentru infrastructura de mediu. Pentru aprobarea aplicatiei ISPA pentru infrastructura de transport, remisa Comisiei Europene, urmeaza o misiune de evaluare organizata de experti comunitari. Ca urmare a misiunilor de audit desfasurate de expertii Comisiei Europene si de Coordonatorul National ISPA, a fost