Veste buna pentru proprietarii de terenuri din zone necooperativizate!

Prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a arătat, joi, în cadrul şedinţei Comisiei judeţene de fond funciar, că una din problemele cu care se confruntă Comisia este cea a stabilirii dreptului de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate, se arată într-un comunicat al Prefecturii Suceava.

Astfel, în baza Legii 18/1991, proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, vor putea cere prefectului prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate.

florin sinescu3

 Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 7 alin (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.

 Prefectul a declarat că a solicitat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor să comunice dacă se pot emite titluri de proprietate pentru terenurile aflate în zone care nu au fost cooperativizate întrucât o mare parte a comunelor din judeţul Suceava se află în zone care nu au fost cooperativizate, terenurile nu au trecut la stat în baza vreunui act normativ, iar cetăţenii au deţinut în mod continuu aceste terenuri ce nu fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.   „Avem sesizări din partea unor comisii locale de fond funciar din judeţul Suceava, prin care se semnalează faptul că proprietarii solicită emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile menţionate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară şi a întocmirii unor acte notariale”, a precizat Sinescu.

 Sursa citată menţionează că Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a comunicat Prefecturii că se poate emite titlul de proprietate autorilor iniţiali sau moştenitorilor acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat de stat terenuri prin acte translative de proprietate.