Elevii si profesorii Colegiului de Informatica din Suceava, implicati in concursul “Scoli pentru un viitor verde”

C.N. de Informatică "Spiru Haret" Suceava

În mijlocul “Lunii pădurii”, care se desfăşoară în perioada 15 martie – 15 aprilie, la Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava, a avut loc vineri, 28 martie 2014, prezentarea proiectului Descoperă şi ocroteşte – Rezervaţia Zamostea – Lunca, informează într-un comunicat de presă, directorul instituţiei de învăţământ, Virginel Iordache.

Potrivit lui Iordache, cu acest proiect, colegiul s-a înscris în concursul “Şcoli pentru un viitor verde”, ediţia a IV-a, 2013-2014, realizat de Asociaţia non-profit, cu acelaşi nume, având ca parteneri în derularea proiectului Ministerul Educaţiei Naţionale, Societatea de Geografie din România, precum şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Obiectivul principal al acestui concurs este cel de conşţientizare de către elevi a problemelor de mediu generate de activităţi antropice din ariile naturale protejate şi, educarea tinerei generaţii în spiritul frumosului, a unui comportament prietenos faţă de mediu.

Tipul activităţii este acela de voluntariat, de informare, şi este realizat de elevi având ca punct de interes o rezervaţie naturală de pe teritoriul judeţului.

În deschiderea activităţii, vorbitorii au salutat initiativa echipei de proiect, arătand rolul deosebit pe care trebuie să-l aibă școala în educația tinerei generații pentru protejarea mediului înconjurător.

“Tema proiectului se înscrie în preocupările curente pe care la are instituția, în calitate de Eco-şcoală, arătând că deteriorarea accentuată a mediului ambiant înregistrată în ultimele secole şi consecințele care i-au urmat au evidențiat faptul că menținerea în stare cât mai puțin alterată a mediului înconjurător este o condiție fundamentală pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, fapt pentru care în ultimele decenii a crescut rapid interesul pentru gospodărirea durabilă a pădurilor, în stransă legătură cu conservarea naturii şi a biodiversității.

Prin functiile ei multiple – ecologice, sociale si economice pădurea a avut, are și va avea o importanță capitală fapt relevat încă din anul 1886 de către silvicultorul E. Eustatiu potrivit căruia << conservarea pădurilor este conservarea chiar a ființei fizice şi economice a țării noastre >> ”, a subliniat Iordache.

El a mai precizat că  invitatul acţiunii a fost inginerul Cristian Gafincu, responsabil cu fondul forestier din cadrul Direcției Silvice a judeţului Suceava, cu care colegiul este în parteneriat în derularea proiectului. Gafincu a realizat o prezentare amplă a Rezervaţiei Zamostea-Lunca, descriind localizarea, mediul fizic, mediul biologic, statutul de conservare, a enumerat aspecte ale biodiversităţii etc, captând atenţia auditoriului.

Bibliotecarul Roxana Chiriac a prezentat pe larg etapele concursului “Şcoli pentru un viitor verde”, desfăşurat pe secţiuni de vârstă, care se derulează până la sfârşitul lunii mai, timp în care fiecare şcoală participantă trebuie să efectueze un anumit număr de activităţi, legate de tema menţionată ( panouri informative, broşuri, afişe, desene, excursii etc.), activităţi care pe măsură ce sunt realizate sunt postate pe site-ul concursului cu descrierile aferente, aşa încât cei care-l vizionează, să poată vota proiectul. Câştigători vor fi desemnaţi cei care au cele mai multe voturi acumulate până la încheierea competiţiei.

Aşadar, în prima activitate din derularea proiectului, elevele Diana Costescu şi Antonela Târcă Candrea, au făcut cunoscute rezervaţiile naturale aflate sub patronajul Direcţiei Silvice a Judeţului, precum şi Rezervaţia Zamostea – Lunca, care face obiectul temei proiectului, apoi, elevul Ciprian Ungureanu a prezentat site-ul şi logo-ul proiectului elaborat împreună cu colegii săi: Sebastian Gulei, Tiberiu Serediuc, Daniel Oniciuc, Adrian Guranda şi Dragoş Prodan.

În încheierea activităţii elevii au fost învitaţi să vizioneze panourile informative şi expoziţia de fotografie realizate de elevii: Andreea Gherasim, Ioana Nemţoi, Cristina Petruneac, Octavian Sofian şi Ionuţ Drăgoi.

Următoarele activităţi se vor referi la: acțiuni de ecologizare a rezevației, realizarea unor broşuri pentru popularizarea proiectului şi implicit a rezervaţiei, care să conţină un istoric al zonei, fotografii – acestea fiind împărţite de voluntari elevilor colegiului şi elevilor de la şcolile cu care colegiul sucevean se află în parteneriat, deplasarea organizată în teritoriu alături de cadre specializate ale Direcţiei Silvice Judeţene Suceava, unde se va cunoaşte patrimoniul floristic, faunistic, geologic şi paleontologic al rezervaţiei, realizarea unei expoziţii de fotografii cu imagini surprinse din aria protejată, la Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” şi Direcţia Silvică Suceava, montarea unui panou informativ la principala cale de acces a Rezervaţiei Zamostea – Lunca. Toate aceste activităţi vor fi postate pe site-ul proiectului.

„Prima etapă a proiectului a avut un impact pozitiv în rândul elevilor şi a cadrelor didactice. Sperăm că toate acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului Descoperă şi ocroteşte – Rezervaţia Zamostea Lunca vor surprinde într-un mod plăcut şi eficient atât membrii echipei, cât şi pe cei cărora li se adresează, şi va constitui un preambul pentru cunoaşterea, valorificarea şi ocrotirea rezervaţiilor naturale din judeţul Suceava”, transmite directorul reputatului colegiu.

Echipa proiectului constituită din – bibliot. Roxana Chiriac, prof. Gabriela Grigoraş, prof. Gabriela Vasiliu, prof. Daniela Rotaru şi prof. Maria Atănăsoae – este coordonată pe parcursul derulării acestuia, de prof. Virginel Iordache.