Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea proiectului cu finanțare europeană „Împreună universități și angajatori” pentru creșterea eficienței învățământului universitar terțiar în concordanță cu cererea pieței muncii


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de partener, alături de Universitatea de Vest din Timișoara, lider de proiect, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița anunță lansarea proiectului „Împreună universități și angajatori ”- un sistem integrat de programe educaționale inovative, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

La Suceava, lansarea proiectului va avea loc joi, de la ora 14:00, în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D al Universității sucevene.

Provocările contemporane ale societății cunoașterii impun transformări majore, care trebuie să înceapă cu școala și să se focalizeze pe tânăra generație universitară, ce reprezintă germenele structurilor intelectuale din viitori ani, arată USV.

Sursa citată precizează că obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu trei indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte: personal didactic, studenți din învățământul terțiar universitar și cursanți din învățământul terțiar non-universitar. Primele două categorii sunt regăsibile la nivelul tuturor celor patru parteneri instituționali ai proiectului fiind acoperite trei regiuni (Nord – Est, Vest și Sud – Vest Oltenia) mai puțin dezvoltate ale României.

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului, vor fi elaborare și ofertate, într-un parteneriat transnațional, peste 20 de programe și activități de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât și studenților. Dezvoltarea  acestor activități de formare vor aduce împreună experți din mediul universitar (național și internațional), precum și peroane resursă din cadrul angajatorilor. ( Adelina Cristina Ciobanu )


Intră acum și în grupul de