Sărbătoarea Sfântului Varlaam – Mitropolitul Moldovei

În fiecare an, la data de 30 august, Biserica îl cinstește pe Sfântul Mitropolit Varlaam ce s-a născut în jurul anului 1580, într-o familie de răzeși din ținutul Putnei, în părțile Vrancei, primind la botez numele de Vasile.

„De mic a mers la Schitul lui Zosin aflat în apropierea casei părintești, apoi la Mănăstirea Secu (ținutul Vrancei), ctitoria vornicului Ureche și a soției sale Mitrofana.

Sf. Varlaam Mitropolitul Moldovei

Sub îndrumarea învățatului călugăr Dositei, a învățat carte grecească și slavonească. S-a călugărit și a primit numele de Varlaam. Preocupările cărturărești au fost încununate cu primele lui traduceri în românește: un Evangheliar, o Psaltire și Scara Sfântului Ioan Scărarul.

Dovedind alese calități, a ajuns unul din oamenii de încredere ai Domnului Moldovei Miron Barnovschi, care l-a luat ca duhovnic al său. În anul 1632, mitropolitul Anastasie Crimca a trecut la cele veșnice și Varlaam a fost considerat cel mai vrednic candidat pentru scaunul de mitropolit, fapt care a dus la alegerea lui, trecându-se peste ierarhii de Roman, Rădăuți și Huși. Păstoria lui a durat pe toată perioada domniei lui Vaile Lupu, mare ctitor de biserici, iubitor de cultură și apărător al dreptei credințe.

Mitropolit Varlaam a sfințit în anul 1639 capodopera artei moldovenești, Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, zidită de Vasile Lupu. În anul 1641 au fost aduse Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Constantinopol la Iași, iar în anul 1640, iarăși la îndemnul mitropolitului Varlaam, Vasile Lupu a pus bazele Colegiului de la Trei Ierarhi.

Unic în istoria Bisericii noastre este faptul că, în anul 1639, între cei trei candidați pentru ocuparea scaunului Patriarhiei Ecumenice era și Varlaam.

În tipografia înființată la Iași, Sfântul Mitropolit Varlaam a tipărit următoarele lucrări: Cazania (carte de predici, de învățătură și monument de limbă și literatură românească, apărută în 1643), Șapte Taine (lucrarea cuprinde explicarea celor șapte Sfinte Taine ale Bisericii, apărută în 1644), Răspuns la Catehismul calvinesc (carte de apărare a credinței ortodoxe, scrisă ca replică la Catehismul calvin tipărit în Transilvania) și Paraclisul Maicii Domnului.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 2007, l-a canonizat pe Sfântul Mitropolit Varlaam, cu data de sărbătorire 30 August”, ne-a spus pr. prof. Justinian – Remus A. Cojocar, de la Biserica „Sfântul Dumitru” din municipiul Suceava.