Eveniment de promovare a structurii de economie socială ”Ses 2 – Atelier meșteșugăresc pentru producerea de mobilier din lemn masiv”


Intră acum și în grupul de

Asociația Biosilva – Atelier meșteșugăresc pentru producerea de mobilier din lemn masiv, înființat ca structură de economie socială în cadrul proiectului “ECONOMIA SOCIALĂ–UN PAS SPRE UN VIITOR MAI BUN” POSDRU/173/6.1/S/148194 – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizează Evenimentul de promovare a structurii de economie socială ”SES 2 – ATELIER MEȘTEȘUGĂRESC PENTRU PRODUCEREA DE MOBILIER DIN LEMN MASIV”.

Evenimentul va avea loc în municipiul Suceava, în data de 26 noiembrie a.c., începând cu ora 17.00, la “Centrul pentru susţinerea Tradiţiilor Bucovinene”.

Centrul pentru Sustinerea Traditiilor Bucovinene1

În cadrul acestui eveniment va fi susținută conferința cu tema ”Economia socială – un pas spre un viitor mai bun” și prezentată Expoziția “Mobilier Meșteșugit” în colaborare cu pictor – Sophia Cristina Lauric și sculptor – Constantin Todircă.

Sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor publice județene și locale, ai mediului de afaceri, ai intreprinderilor sociale și ai organizațiilor non-guvernamentale din județul Suceava.

În cadrul conferinței, va fi prezentat rolul și importanța structurilor de economie socială pentru dezvoltarea comunităților locale, din punct de vedere economic, social și al resurselor umane. Prin participarea reprezentanților autorităților publice din Județul Suceava, dar și a experților în domeniul intreprinderilor sociale, vor fi promovate idei și soluții favorabile dezvoltării structurilor de economie socială în vederea asigurării sustenabilității acestora.

Informații și detalii suplimentare despre proiect și despre Asociația Biosilva pot fi obținute de la:
Roxana Gabriela Tîrnovan – manager, Asociația Biosilva.(Irina Liţu)


Intră acum și în grupul de