A apărut noul număr al revistei „Bucovina Literară”

A apărut noul număr al revistei „Bucovina Literară”, iulie 2009, publicaţie editată de Consiliul Judeţean Suceava şi Societatea Scriitorilor Bucovineni. Această apariţie este ilustrată cu reproduceri ale unor lucrări realizate în cadrul proiectului „Arta-un limbaj comun între două culturi”, derulat de CMB şi finanţat prin fonduri europene. Prima copertă prezintă lucrarea „Simfonia soarelui”, realizată de pictorul Anatolii Zhytariuk. Sumarul acestui număr cuprinde editorialul semnat de Radu Mareş, „Un fiu al satului:Vasile Boca”, o serie de eseuri, cronici literare, poezii şi interviuri. Printre cei care au scris pentru acest număr al revistei „Bucovina Literară” se numără şi Doina Cernica, publicist comentator şi L.D. Clement, redactor-şef la cotidianul sucevean „Crai Nou”.

Cititorii acestei reviste şi cei care sunt dornici să afle noutăţi ale vieţii literare şi culturale din Bucovina vor regăsi în paginile publicaţiei lunare următoarele titluri:

Radu Mareş – „Un fiu al satului: Vasile Boca”,
L.D.Clement – „Interviu cu scriitorul Nicolae Turtureanu”,
Radu Ulmeanu – „Poesis”,
Isabel Vintilă – „Gellu Naum, teologia binelui”,
Theodor Codreanu – „Istoria „canonică” a literaturii române”,
Ioan Holban – „De la Iaşi la Kali-Buba”,
Adrian-Dinu Rachieru – „Interbelicul basarabean şi poezia „de tranziţie”,
Irina Ciubotaru – „Nicolae Steinhardt şi fericirea postumităţii”,
Virgil Diaconu – „Autograf”,
N. Georgescu – „Eminescu în Dobrogea”,
Leonard Gavriliu – „Petre Pascu”,
Dimitrie Vatamaniuc – „Onomastică, genealogie şi destine”,
Constantin Blănaru – „Un reuşit debut în volum”,
Ion Hurjui – „Busola scriitorului”,
Mihai I.Crudu – „IQ – cădere în viitor”,
Valeriu Cuşner – „Starea de umbră”,
Dan Iordache – „Lirice”,
Ion Scorobete – „Lirice”,
Alexandra Ovidiu Vintilă – „Demersul dialogic, fenomen şi necesitate întru viiaţa lumii”,
Gheorghe Postelnicu – „Roşcata”,
Nicolae Cârlan – „Un sanctuar de artă şi cultură românească”,
Doina Cernica – „Cu Rui Zink, vrăjitorul”,
Ion Beldeanu – „Note de lector”,
Mihai Sultana Vicol – „Interviu cu scriitorul Viorel Dinescu” şi
Marius Chelaru – „Cerul senin al gândirii luminat de lumânările dorului”.

loading...