Colocviu „De la biblioteca traditionala la biblioteca virtuala”, la Biblioteca ,,I.G. Sbiera”


Intră acum și în grupul de

Joi, 24 septembrie, 2009, în Sala de Artă ,,Elena Greculesi”, s-au desfăşurat Colocviile Bibliotecii Bucovinei ,,I.G. Sbiera” – sub genericul ,,De la biblioteca tradiţională la biblioteca virtuală”.

Manifestarea, moderată de prof. Maria Luchian, şef serviciu Relaţii cu publicul, s-a desfăşurat în două etape.

În prima parte au participat elevi ai claselor a XI-a şi a XII-a de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” – specializarea biblioteconomie cu studii medii, care, sub îndrumarea prof. Maria Căruntu şi prof. Lăcrămioara Andrei au susţinut referate şi dezbateri adecvate temei anunţate.

Acestea s-au constituit într-o pledoarie pentru biblioteca tradiţională, pentru popasul cititorului de carte în secţiile bibliotecii, văzute ca fiind o garanţie a evoluţiei spirituale şi respect pentru unul din cele mai de preţ bunuri ale culturii – instituţia Bibliotecii.

În partea a doua a manifestării, elevii clasei a V-a de la Şcoala nr. 7 ,,Grigore Ghica Voevod” din Suceava, însoţiţi de prof. Mihaela Irimia, au făcut mai întâi o vizită în secţiile bibliotecii, în timpul căreia li s-a prezentat un scurt istoric al acestei instituţii precum şi serviciile pe care le oferă utilizatorilor, pentru ca în final să participe în „Sala de Artă” la o audiţie muzicală – Antonio Vivaldi, ,,Anotimpuri”.


Intră acum și în grupul de