Biblioteca Bucovinei ofera “Ajutor la teme”

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” a demarat luni, 7 februarie, proiectul “Ajutor la teme”, proiect prin care se doreşte depăşirea tiparului clasic al unei biblioteci publice, identificarea şi rezolvarea unor probleme ale comunităţii din care face parte.

Comunitatea vizată de proiect este alcătuită din copii instituţionalizaţi în două Case de Plasament din municipiul Suceava: „Speranţa” şi „Colţ Alb”, copii afectaţi de lipsa familiei. Prin acordarea unor meditaţii periodice, asigurate de profesori voluntari, se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei lor şcolare, reducerea diferenţelor de şanse faţă de colegii lor, proveniţi din familii normal constituite, dar şi ridicarea gradului de încredere în forţele proprii şi stimularea potenţialului intelectual.

În urma analizei chestionarelor aplicate unui număr de 45 de copii, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani, s-a constatat dorinţa lor de a fi ajutaţi la teme la următoarele materii (în ordinea numărului de solicitări): matematică, limba engleză, limba română, limba franceză, chimie, fizică, istorie, informatică, geografie şi limba latină.

Voluntarii participanţi la acest proiect, oameni sufletişti şi mărinimoşi, vor acorda meditaţii câte o oră sau două, săptămânal, pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar în curs, în sălile de studiu de la Casa de Plasament „Speranţa” şi la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”.

Ei sunt: Paşcanu Florina şi Straton Georgeta Alexandra – profesoare pensionare; director adjunct Mihai Gabriela, Bobu Raluca, Căşuneanu Luminiţa, Chiriţă Anca, Nichitean Mihaela, Oniga Albumiţa şi Timofti Liliana – cadre didactice la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Suceava; Apostol Felicia, Forij Silvia, Gafencu Stelian şi Mustea Mihaela – cadre didactice la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava; Guzu Mihaela-Genoveva, Huluţă Ecaterina şi Irimescu Violeta-Dorina – cadre didactice la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Suceava; Boerescu Claudia-Alexandra, Cîrcu Clara, Cristescu Dorina, Giuraniuc Gabriela- Doina, Gvinda Bianca-Elena, Lohănel Oana, Macovei Narcisa, Măzăreanu Angelica şi Vorobeţ Georgeta, cadre didactice la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava; Catargiu Mihaela, Grosu Manuela, Hudici Georgeta-Mihaela şi Vorniceanu Cristina-Nicoleta, cadre didactice la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava; Fărcuţ Eugenia, Guzu Maria, Lorenţi Camelia, Maxim Cristina, Muscă Mihaela şi Vranău Felicia, cadre didactice la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava; Bodnar Loredana, Bursuc Ion, Macovei Daniela şi Vătămănescu Nicolae, cadre didactice la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Suceava; Foca Florin-Iulian şi Şveduneac Valentin – membri ai „The English Speaking Union – România”; Fădur Mihaela şi Tiron Raluca – Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”.

S-au încheiat acorduri de parteneriat cu instituţiile şcolare menţionate anterior şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

Monitorizarea proiectului se va face săptămânal de către coordonatoarea proiectului, d-na Nicoleta Tipa, împreună cu Şef Complex la Complexul Protecţie de Tip Rezidenţial Suceava, d-na Lucia Ştefan.

La o săptămână de la începerea proiectului, au avut loc deja 44 de meditaţii, cu toţi copiii înscrişi, unii dintre ei solicitând ajutor la 4-5 materii şcolare.

Se aduc mulţumiri sponsorilor proiectului: Grup Carrefour şi Grup Muşatini, care au donat copiilor caiete, pixuri şi creioane. Se menţionează de asemenea contribuţia sindicatului Bibliotecii Bucovinei, sindicatul „Bibliotheca”, care s-a implicat în atragerea de sponsori.

La finalul proiectului va avea loc o activitate în cadrul căreia copiii care au înregistrat cel mai mare progres la şcoală, răsplătind astfel eforturile profesorilor voluntari şi ale organizatorilor, vor fi premiaţi.

Acest proiect va deveni o permanenţă, deoarece educaţia este punctul de plecare în realizarea socio-profesională a oricui, iar aceşti copii, cărora le-a fost răpită căldura sufletească şi îndrumarea părintească, merită cu prisosinţă ajutorul nostru.

loading...