ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 27.04.2011, ora 10, la sediul său – B-dul 1 Mai nr.6, Suceava – CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

1 post economist – O.s. Broşteni
1 post contabil şef – Herghelia Rădăuţi
1 post de inginer silvic principal – O.s. Vatra Dornei
1 post inginer silvic durată determinată (până la revenirea titularei pe post, 17.12.2012) – O.s. Vama
3 posturi de pădurar – O.s. Pojorîta, O.s. Stulpicani şi O.s. Brodina
1 post de pădurar pe durată determinată (pe durata contractului de prestări servicii pază) – O.s. Adîncata.

Condiţii de participare pentru postul de economist:
absolvent al învăţământului superior economic;
vechimea minimă în specialitate: 2 ani
cunoştinţe de operare pe calculator.

Condiţii de participare pentru postul de contabil şef :
absolvent al învăţământului superior economic;
vechimea minimă în specialitate: 5 ani
cunoştinţe de operare pe calculator.

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic principal:
absolvent al facultăţii de silvicultură, cursuri de lungă durată;
gradul profesional minim: inginer şef silvic grad.III

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic:
absolvent al facultăţii de silvicultură, cursuri de lungă durată;
gradul profesional minim: inginer silvic debutant.

Condiţii de participare pentru postul de pădurar:
absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;
pădurar debutant.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.601/2010 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 21.04.2011, ora 16.30, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea organizată pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (conform model din H.G. nr.1021/25.06.2004);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);
d. carnet de muncă (copie);
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită);
h. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.