SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII 2013

Cu  toţii ne  dorim o viaţă mai sigură pentru familiile noastre, copiii noştri,  pentru  întreaga  comunitate !  Ca poliţişti,  membri  ai comunităţii, grija noastră este, înainte de toate, să veghem la liniştea şi siguranţa tuturor.

Eforturile susţinute în cadrul parteneriatelor cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale  sunt menite să construiască o viaţă mai sigură pentru toţi cetăţenii comunităţii noastre.

Devenită  o  tradiţie  în  activitatea   poliţiştilor suceveni  dar  şi în   viaţa   comunităţii , ,,Săptămâna  Prevenirii  Criminalităţii” a ajuns  deja la cea de-a 8 – a  ediţie, desfăşurându-se în acest an în perioada 30 septembrie – 04 octombrie.

Campania îşi propune desfăşurarea de acţiuni tangente domeniilor prioritare incluzând intervenţia preventivă în sectorul infracţionalităţii contra patrimoniului dar şi în celelalte arii de interes pentru poliţie şi comunitate.

În condiţiile societăţii actuale, demersul preventiv devine o  soluţie  viabilă în  abordarea problematicii  infracţionale.

Actul preventiv se transformă într-un preambul obligatoriu  al oricărei acţiuni poliţieneşti. Este o componentă care asigură  succesul  unei intervenţii  poliţieneşti  eficiente şi de calitate , contribuind, totodată, la  conservarea şi utilizarea corectă a resurselor materiale şi umane.

A preveni criminalitatea şi a utiliza în mod eficient acest instrument înseamnă să ai capacitatea reprezentării unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului infracţional, să sintetizezi esenţa unor aspecte concrete  şi să aplici un management modern, bazat pe principii  şi  strategii  europene.

În cadrul campaniei ,,Săptămâna prevenirii criminalităţii 2013 ”, poliţiştii de    prevenire suceveni, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul Inspectoratului de Poliţie   Judeţean  Suceava şi  cu  partenerii tradiţionali îşi unesc  eforturile în scopul  sensibilizării opiniei  publice cu privire la importanţa actului preventiv şi în vederea responsabilizării cetăţenilor  în  legătură  cu  fenomenul  infracţional.

Prin programul activităţilor propuse şi modalitatea de desfăşurare a acestora, poliţiştii de prevenire au încercat abordarea unor domenii  de interes şi folosirea unor metode inovatoare  care  să  răspundă noilor realităţi  contextuale şi  sociale.

Prezentăm alăturat programul activităţilor propuse,înaintându-vă totodată invitaţia de a participa,în funcţie de posibilităţi şi disponibilitate la acţiunile programate:

 

30 septembrie  2013 –activităţi de prevenire a infracţiunilor de furt

 

           Se va desfăşura un grup de lucru  cu tema ,,Siguranţa patrimonială a persoanelor” – dezbatere privind riscurile şi vulnerabilităţile cetăţenilor privind infracţiunile de furt. Va fi realizată o analiză a infracţiunilor de furt în vederea identificării unor zone de risc.

Ulterior, se vor desfăşura la nivelul întregului judeţ acţiuni de postare a unor scrisori cu recomandări preventive în cutiile poştale ale cetăţenilor şi de înmânare de materiale preventive către cetăţenii din zonele periferice ale satelor.

 

01  ctombrie  2013  –  Prevenirea infracţiunilor cu violenţă

 

Se va lansa campania ,,Violenţa Naşte Violenţă!” – grup de lucru şi activităţi în teren de distribuire de materiale preventive. Ulterior se va desfăşura o întâlnire de lucru  – ,,Medierea în prevenirea infracţiunilor cu violenţă” – abordare interinstituţională în sistem integrat a problematicii infracţiunilor cu violenţă cu participarea reprezentanţilor Centrului de mediere Suceava.

În a doua parte a zilei se vor desfăşura activităţi de prevenire şi informare a agenţilor economici din mediul rural,cu privire la riscurile generate de consumul de alcool în exces în privinţa săvârşirii infracţiunilor cu violenţă.

 

02  octombrie 2013 – Prevenirea delincvenţei juvenile

 

Va avea loc o întâlnire cu tema ,,Absenteismul şcolar – primul pas către delincvenţă”. Întâlnirea va beneficia şi de participarea partenerilor de campanie şi a Inspectoratului Şcolar Suceava care va prezenta o situaţie privind fenomenul absenteismului la nivelul judeţului.

Ulterior, în baza concluziilor desprinse se vor desfăşura de activităţi de prevenire şi informare în  barurile din zona unităţilor de învăţământ. Constituirea de echipe mixte poliţişti – profesori care vor identifica elevii care absentează de la ore şi prezentarea riscurilor şi pericolelor la care se expun.

 

03  octombrie 2013 – Prevenirea victimizării minorilor

 

Se va organiza la Colegiul Silvic din mun. Câmpulung Moldovenesc o întâlnire cu tema  ,,Optimizarea parteneriatul instituţional şi parteneriatul public-privat în vederea creşterii  siguranţei comunitare şi a prevenirii victimizării minorilor ”.

De asemenea, se va lansa un proiect punctual de prevenire a violenţei în mediul şcolar la Colegiul Silvic Bucovina.

La orele 12.00 se va organiza o  festivitate de premiere în cadrul concursului de poezie ,,Copiii României Creează” . Concursul a fost organizat de Poliţia Română la nivel naţional,iar poliţiştii suceveni vor premia o elevă din cadrul unei şcoli generale din Câmpulung Moldovenesc care a participat la acest concurs.

Tot în această zi se vor derula activităţi practice în unităţi de învăţământ din mediul primar, gimnazial şi liceal. Vor avea loc întâlniri cu elevi şi cadre didactice şi prezentarea unor teme de interes în vederea menţinerii climatului de siguranţă în zona unităţilor de învăţământ şi în interiorul acestora.

 prevenire politie

04 octombrie  2013  – Prevenirea accidentelor rutiere          

 

Lansarea oficială a proiectului cu finanţare europeană ,,Safety Roads” – siguranţa rutieră şi prevenirea evenimentelor rutiere cu implicarea conducătorilor de atelaje  hipo. Derularea de activităţi preventive în trafic – acţiune de responsabilizare a conducătorilor de atelaje hipo în zona Şcheia. De asemenea,vor fi montate pe atelajele hipo elemente reflectorizante realizate în cadrul proiectului.