Ministerul Dezvoltării răspunde deputatului Angelica Fădor: Obiectivul Orașe Competitive din SNDU prevede intensificarea activității economice și oferirea de condiții de trai prielnice


Intră acum și în grupul de

Ministerul Dezvoltării  a răspuns deputatului PNL de Suceava Angelica Fădor în cazul obiectivului „Orașe Competitive” din cadrul Politicii Urbane a României.

Angelica Fădor a arătat că obiectivele și direcțiile de acțiune ale Politicii Urbane a României au fost stabilite pe termen mediu și lung pentru a acoperi două perioade de programare financiară ale UE, iar Planul de acțiune 2022-2030 propus conține măsuri pe termen scurt și mediu, urmând ca documentul să fie revizuit pentru a acoperi întregul orizont de timp al Politicii Urbane.

Astfel, Planul de acțiune aferent Politicii Urbane cuprinde 134 de acțiuni pe termen scurt și mediu, structurate pe 5 obiective prioritare, fiind necesară o finanțare de aproximativ 14,5 miliarde euro, pentru îmbunătățirea cadrului strategic, de reglementare și de finanțare.

Ea a cerut Ministerului Dezvoltării să prezinte planul de măsuri care vor fi implementate pe termen scurt pentru îndeplinirea ”Obiectivului prioritar nr 3: Orașe competitive”.

În răspuns, Ministerul Dezvoltării arată că Strategia Națională de Dezvoltare Urbană lntegrată pentru Orașe Reziliente, Verzi, lncluzive și Competitive 2022-2035 (Politica Urbană a României) a fost aprobată de Guvernul României la finalul anului 2022, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În ceea ce privește Obiectivul prioritar 3 – Orașe competitive din Strategia Națională de Dezvoltare Urbană lntegrată pentru Orașe Reziliente, Verzi, lncluzive și Competitive 2022-2035 – Politica Urbană a României (SNDU), Ministerul Dezvoltării precizează că aceasta vizează intensificarea activității economice prin oferirea unor condiții de trai prielnice, creșterea ofertei locurilor de muncă și îmbunătățirea accesului la centre de afaceri bine deservite.

Acest obiectiv prevede încurajarea parteneriatelor pentru creșterea forței de muncă calificate și promovarea inovației (colaborarea activă dintre administrația locală și alte părți interesate relevante), pentru a îmbunătăți oportunitățile de angajare prin stabilirea unui cadru legal și metodologic coerent și clar pentru cooperarea intercomunitară  pentru  transportul  metropolitan, precum și alte servicii publice și activități economice (inclusiv dezvoltarea turismului), încurajarea cooperării între administrații locale și sectorul privat, încurajarea colaborării strânse între industriile înalt tehnologizate și industriile tradiționale pentru a cultiva inovația, dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri și sprijinirea orașelor în utilizarea potențialului local.

O altă măsură prevede eliberarea de terenuri adecvate, clădiri și infrastructură conectivă, pentru spații de afaceri bine deservite prin consolidarea cadrului de planificare urbană pentru a încorpora mecanismul de identificare a terenurilor bine amplasate (inclusiv cele din interiorul orașelor) și cu infrastructura conectivă pentru dezvoltarea parcurilor industriale.

Obiectivul mai prevede și asigurarea infrastructurii sociale și fizice pentru îmbunătățirea calității vieții care crește capitalul uman prin consolidarea infrastructurii locale.


Intră acum și în grupul de