Finalizarea proiectului
Creșterea competitivității ATS NOVUS SRL


Intră acum și în grupul de

ATS NOVUS SRL implementează în perioada 1.10.2019- 30.09.2022 proiectul „Creșterea competitivității ATS NOVUS SRL”, SMIS 133865, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea competitivității ATS NOVUS SRL și a poziției sale pe piață ca producător și furnizor autohton de folii de protecție de telefoane prin investiții în echipamente tehnologice care vor genera creșterea volumului de activitate și a productivității muncii angajaților companiei.
Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
OS1- Înființare sediu social/punct de lucru și îmbunătățirea capacității tehnologice a companiei prin achiziționarea de echipamente tehnologice performante la sediul secundar al beneficiarului în perioada de implementare a proiectului.
OS2- Creșterea cu 3 angajați a numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului).
OS3- Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice prin achiziția de echipamente de eficientizare a consumului de energie, echipamente de producere a energiei regenerabile și utilizarea de echipamente care vor contribui la minimizarea rebuturilor și reutilizarea deșeurilor rezultate în urma producerii foliilor de protecție.
Rezultatele obținute au vizat: achiziționarea de echipamente pentru activitatea productivă a companiei și îmbunățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice, precum si crearea a 3 locuri demuncă noi, din care unul pentru persoane din categorii defavorizate.
Proiectul a generat un impact economic pozitiv la nivel local și regional prin: creare de noi locuri de muncă, scăderea ratei șomajului, inclusiv prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate, sprijinind astfel competitivitatea locală și regională.
Valoarea totală a proiectului este de 1,025,699.02 lei, valoarea totala eligibila este de 861,899.00 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 689,519.20 lei.


Intră acum și în grupul de