Fără tichete de masă, de vacanţă, premii sau tichete cadou pentru bugetari în 2016

Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice indică faptul că nici în anul 2016 angajaţii din sistemul de stat nu vor primi tichete de masă, tichete sau vouchere de vacanță, premii și ore suplimentare, tichete cadou sau indemnizații la ieșirea la pensie sau trecere în rezervă, din cauza riscurilor de deviere existente pe bugetul din 2016.

bani-portofel-2

“În condițiile în care pe baza execuției bugetare a anului 2016 există un risc de deviere, în vederea contracarării acestuia se impune promovarea unor măsuri, pe orizontul de referință, respectiv menținerea unor măsuri adoptate în anii anteriori, precum: neacordarea pentru personalul bugetar de tichete de masă, tichete/vouchere de vacanță, premii și ore suplimentare, tichete cadou și indemnizații la ieșirea la pensie/trecere în rezervă”, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

 

În acelaşi document se menţionează că pentru contracararea riscului de deviere, sunt necesare măsuri care să conducă la creșterea absorbției fondurilor europene, o eficiență sporită în colectarea taxelor și a impozitelor, dar şi în reducerea evaziunii fiscale, sau îmbunătățirea conformării voluntare.

Mai mult se arată că se impune aplicarea noului pachet legislativ privind achizițiile publice, dar și îmbunătățirea structurii cheltuielilor publice.

 

“Măsurile de relaxare fiscală decise în anul 2015 în scopul stimulării creșterii

economice se estimează că vor avea un impact direct negativ asupra veniturilor

bugetare până la finalul anului 2017, an în care se vor aplica și ultimele reduceri

planificate de taxe și impozite. După această perioadă se estimează o stabilizare

a ponderii în PIB a veniturilor bugetare. În paralel, se estimează o majorare a ponderii în PIB a cheltuielilor bugetare pe anul 2016 generată de anualizarea majorărilor salariale și a unor prestații de asistenta socială, adoptate în anul 2015, urmată însă pe termen mediu de o ajustare semnificativă a acestora ca pondere în PIB în ipoteza menținerii acelorași

politici salariale și de asistentă socială. În aceste condiții există riscul ca deficitul bugetar (atât cash cât și ESA) să înregistreze o creștere abruptă în anul 2016, fără a depăși limita de 3% din PIB stabilită prin Tratatul de la Maastricht, creștere care se menține și în anul 2017 urmată însă de revenirea, începând cu anul 2018 și continuând și în anul 2019 ,

pe o traiectorie de ajustare”, se explică în expunerea de motive.

 

În proiectul legii se subliniază că plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2016, este de 41,0% din PIB.

 

“În anul 2016 plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi

contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele

privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi

contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de

1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi

autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum

100 milioane lei anual”, se arată în proiectul legii. (N.B.)