Senatorul de Suceava Ilie Niță: Legea prevenirii va imprima un ritm susţinut de creştere a activităţii antreprenoriale

Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niţă, membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, a anunțat, luni, că a susţinut şi votat adoptarea raportului favorabil pentru proiectul de lege a prevenirii, în scopul intensificării, pe de-o parte, a funcţiei preventive a controlului exercitat de autorităţile sau instituţiile publice cu atribuţii de control, dar şi al menţinerii, pe de altă parte, a protecţiei legale a valorilor sociale asigurată de legea contravenţională.

 

Niță consideră că prin proiectul de lege se urmăreşte instituirea unor instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, stabilind în sarcina autorităţilor sau instituţiilor publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin măsuri concrete privind informarea, instituirea şi îndrumarea și obligaţia de a aplica, în anumite condiţii şi în cazul săvârşirii anumitor fapte contravenţionale, sancţiunea contravenţională a avertismentului împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp, care nu poate depăşi 90 de zile calendaristice, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale.

„Prin proiectul de lege se stabileşte, de asemenea, expres situaţiile în care agentul constatator aplică sancţiunea contravenţională a avertismentului fără stabilirea unui plan de remediere şi implicit, fără obligaţia de a relua controlul, ţinând seama inclusiv de principiul non bis in idem ( dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori) statuat la art. 4 din Protocolul 7 la Conveţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale”, susține Niță într-un comunicat de presă.

El subliniază că, în cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care i s-a aplicat sancţiunea avertismentului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din proiectul de lege, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

Totodată, prin măsurile propuse se urmărește crearea unor premise pentru prevenirea săvârşirii de contravenţii, fapt care va genera, cu certitudine, un efect pozitiv asupra economiei şi deci un impact macroeconomic semnificativ pe termen mediu şi lung.

De altfel, instituirea şi aplicarea măsurilor prevăzute în proiectul de lege vor conduce la eficientizarea şi fluidizarea afacerilor, atrăgând o creştere a conformării voluntare a operatorilor economici cu privire la rigorile legale, o creştere a gradului de încredere a acestora în actul şi instituţia controlului, constribuind astfel la îmbunătăţirea mediului de afaceri local şi la atragerea investitorilor străini, arată senatorul sucevean.

 

El adaugă că, mai mult decât atât, adoptarea măsurii este de natură să imprime un ritm susţinut de creştere a activităţii antreprenoriale, având consecinţe pozitive asupra creşterii economice, precum şi în ceea ce priveşte reducerea somajului, creşterea numărului de locuri de muncă, cu efecte benefice asupra încasărilor la bugetul de stat.

 „Prin urmare, ţinând seama de gama largă a destinatarilor prevederilor proiectului de lege, măsurile de informare şi îndrumare vor veni în sprijinul persoanelor cu un nivel scăzut de educaţie, care fac parte din medii socio-economice dezavantajate şi au nevoie de consiliere” a conchis senatorul ALDE Suceava, Ilie Niță.

loading...