Ministrul de Interne îi răspunde deputatului Ioan Bălan: Deficitul de personal în Poliția Suceava este de 16 la sută. Pentru reducerea deficitului de personal, pregătirea agenților de poliție s-a redus la un an

Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a răspuns deputatului PNL de Suceava, Ioan Bălan, că  deficitul de personal la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava este de 16%, gradul de încadrare a posturilor fiind de 84,05%.

Ministrul a făcut aceste precizări după ce deputatul sucevean a cerut acesteia să precizeze care este deficitul de personal în Poliția Județului Suceava și care sunt măsurile care vor fi adoptate pentru reducerea acestui deficit.

„Precizăm faptul că, în funcţie de evoluţia problematicii în disculție, precum și de disponibilităţile bugetare, urmează a fi adoptate, la nivelul factorilor decidenţi cu competenţă în domeniu, noi măsuri de reducere a deficitului de personal, fiind vizate toate structurile/unităţile Poliţiei Române în ale căror state de organizare există posturi vacante”, arată ministrul în răspunsul adresat deputatului Ioan Bălan.

Ea menționează că în ceea ce priveşte absolvenţii instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pregătiți în anul 2018 în beneficiul Poliției Române, numărul acestora este estimat la aproximativ 3100, iar numărul absolvenților care urmează să fie repartizaţi în următoarele 12 !uni în structurile Poliţiei Romane, numărul acestora este de aproximativ 3800, fiind inclusă și seria de absolvenţi pentru care a fost redusă  perioada de şcolarizare la un an și care susține examenul de absolvire în luna decembrie a anului 2017.

„Cu privire la scurtarea termenelor de şcolarizare, menționăm faptul că, în contextul deficitului de personal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a necesităţii încadrării funcţiilor vacanţe într-un interval de timp cât mai scurt, precum și pentru asigurarea unui personal calificat, au fost dispuse măsuri pentru restructurarea sistemului de învăţământ postliceal, fiind vizată reducerea duratei de şcolarizare a viitoarelor serii de elevi la un an”, adaugă ministrul.

Ea subliniază că această măsură nu a vizat și Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza”, singura instituţie din România care pregăteşte ofiţeri de poliţie.

„Menționăm că măsura reducerii duratei de şcolarizare a agenţilor de poliţie a avut în vedere acoperirea deficitului de personal, cu asigurarea necesităţii unui timp optim pentru instruirea cunoştinţelor desfăşurării activităţilor specifice profesiei de poliţist, în vederea asigurării climatului de ordine și siguranţa publică”, mai arată ministrul Carmen Dan.

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, a transmis, în Parlament, ministrului de Interne, Carmen Dan, îngrijorarea privind lipsa de personal în cadrul Poliției Române, exemplificând cu județul Suceava unde Poliția nu putea face față solicitărilor în condiții normale.

Astfel, parlamentarul sucevean arată într-o interpelare adresată ministrului de Interne că urmare a mai multor măsuri luate de Guvemul României în anul 2017, deficitul de personal din cadrul Poliţiei Române s-a accentuat și mai putemic, în special pe calea pensionărilor din sistem.

„Așadar, s-a ajuns la situaţia în care, în unele judeţe, Poliţia Română actionează cu 50-75% din personalul necesar pentru asigurare serviciilor publice de ordine publică și siguranţa cetăţeanului, dar și pentru servicii publice comunitare, cum ar fi cele privind înmatriculările, pașapoartele sau permisele de conducere. Judeţul Suceava nu face, din păcate, excepţie deoarece deficitul de personal ajunge la peste 25%, așa cum a estimat conducerea IPJ Suceava. De asemenea, ca urmare a pensionarilor masive, inclusiv centrele de examinare auto au fost restructurate în judeţ, fiind desfiinţate punctele de examinare de la Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi și Vatra Domei. Trebuie precizat faptul că, în perioada 2010-2016, ca urmare a unei dimensionări a personalului cât mai aproape de exigenţele funcţionarii optime a Poliţiei, infracţionalitatea la nivelul judeţului scăzuse semnificativ. De asemenea, și siguranţa circulaţiei pe drumurile publice înregistrase creșteri calitative semnificative. Din păcate, ca urmare a acestui deficit de personal extrem de mare, trebuie să împărtășesc îngrijorările actualei conduceri a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei Suceava, potrivit cărora, cu un personal subdimensionat, Poliţia judeţeană nu va putea face faţă tuturor solicitărilor cetăţenilor, chiar și în condiţii normale, nu în situaţii excepţionale”, arată Ioan Bălan.

loading...