Societatea Națională „Cai de Rasă” va avea sediul central la Rădăuți și va trece sub autoritatea ANSVSA, potrivit unei legi inițiate de Alexandru Băișanu. Inițiatorul: Caii noştri de rasă sunt nişte tablouri vii şi au de fapt o valoare inestimabilă

Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, vicepreședinte al Federației Ecvestre Române, a inițiat un proiect de lege privind înființarea Societății Naţionale “Cai de Rasă” – S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA.

Potrivit acestei legi Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A., societate pe acţiuni, este unitate de interes public naţional, persoană juridică română cu capital de stat, cu sediul în municipiul Rădăuți. pe Str. Bogdan Voda, Nr. 114.

Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. se organizează şi funcţioneazã pe baza de gestiune economicã şi autonomie financiară, mai prevede proiectul.

Băișanu explică în expunerea de motive că iniţiativa legislativă îşi propune înființarea Societății Naţionale “Cai de Rasă” – S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA.

El arată că un lucru important de precizat este acela că Societatea Naţională “Cai de Rasă” – SA deţinea la 31 decembrie 2001 un efectiv de 3.788 cai, din care 2.060 faceau parte din patrimoniul genetic și că numai în anul 2001 S.N.C.R. a obţinut un profit brut de 2,150 mld. lei vechi.

„Caii noştri de rasă sunt nişte tablouri vii şi au de fapt o valoare inestimabilă. Caii româneşti au fost întotdeauna apreciaţi pentru calităţile lor deosebite (capacitate energeticã, rezistențã la tracțiune, bunã valorificare a hranei etc.), contribuind la consolidarea fondului genetic al unor herghelii celebre din Europa. Rolul principal al hergheliilor este acela de a obţine progresul genetic şi de a menţine variabilitatea genetică a nucleelor de rasă, iar depozitele de armăsari au rolul de a multiplica şi de a transfera progresul genetic obţinut în herghelii cãtre populaţiile de cai de rasă deţinute de crescătorii privaţi sau către populaţiile de animale din marea creştere”, a menționat Băișanu.

El și-a exprimat speranța că această inițiativă legislativă va găsi susținători indiferent de doctrina politică a lor.

Propunerea legislativă menționează că Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii cabalinelor, având ca principal obiect de activitate coordonarea şi implementarea programului naţional de ameliorare genetica a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicatã; creşterea, ameliorarea, calificarea şi perfecţionarea efectivelor de cabaline în rasa pura, în cadrul hergheliilor care sunt ferme de elita, precum şi alte activitãţi prevăzute în statut.

„Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. se obligă să angajeze specialiști în diferitele domenii (îngrijitor cai, calăreț deborator, călăreți clasificați pe principii și deprinderi, monitori echitație, antrenori, instructori) ale sportului ecvestru, în vederea antrenării diferitelor rase de cai în funcție de abilitățile lor native, cu scopul atingerii performanțelor la nivel national, balcanic, european și mondial și totodată creșterii valorii per capita (comisia de anduranță, comisia sărituri peste obstacole, comisia de atelaje, comisia de concurs complet, comisia de voltijă, comisia de ponei, comisia de tracțiune, comisia curse de trap, curse de galop). În cazul în care Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A nu-și va putea permite să plătească salariile acestor specialiști se pot face contracte cu terții în vederea realizării acestor obiective. Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. se obligă să achiziționeze cai din diferitele rase (armăsari și iepe) cu rezultate la nivel național, balcanic, european și mondial în vederea reproducerii și ameliorării patrimoniului genetic național”, se mai arată în proiect.

Totodată, Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. va funcţiona sub autoritatea A.N.S.V.S.A. și se finanţeazã de la bugetul de stat prin bugetul propriu   cheltuielile pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului – patrimoniu genetic naţional – şi pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acestuia dar și prin accesarea fondurilor europene.

Cheltuielile pentru întreţinerea şi repararea manejurilor, grajdurilor şi hipodromurilor se suporta din veniturile proprii ale Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. dar și din alte surse de finanțare, iar cheltuielile finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline cuprind totalitatea cheltuielilor pentru producerea, menţinerea şi îmbunãtãţirea calităţii fondului genetic (salariile ingrijitorilor de baza şi auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi, cheltuielile indirecte).

„ Preţurile pentru cabalinele trecute la turma de bază se stabilesc prin decizia președintelui Societatății Naționale “Cai de Rasă” – S.A., iar normele de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat se aprobă de A.N.S.V.S.A., cu avizul Ministerului Finanţelor”, mai prevede legea.

Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. poate înființa noi sucursale, herghelii, depozite de armasari, hipodromuri, centre de prezentare, cluburi hipice, baze hipice etc., specifice obiectului de activitate.

Totodată, personalul Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA va fi preluat de Societatea Națională “Cai de Rasă” – S.A. şi este considerat transferat, păstrându-şi drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.(T.B.)

loading...