Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, propus ministru al Culturii. El ar urma să debirocratizeze ministerul, să reorganizeze Direcțiile județene de Cultură și să diversifice resursele pentru cultura independentă

Premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat, joi, lista Cabinetului propus, între miniștrii anunțați fiind și suceveanul Bogdan Gheorghiu, deputat PNL, care ar urma să fie ministru al Culturii dacă acest guvern va fi votat de Parlament.

Bogdan Gheorghiu este membru în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților.

Bogdan Gheorghiu este deputat din anul 2016, iar înainte a realizat o emisiune la Bucovina TV, post pe care îl deține.

În programul de guvernare propus de PNL în domeniul Culturii se are în vedere promovarea unui set de măsuri destinate diversificării resurselor pentru cultura independentă, debirocratizarea MCIN şi a administraţiei publice locale care finanţează cultura şi elaborarea unor principii de guvernanţă solidă în domeniul culturii, la toate nivelurile.

Astfel, se prevede debirocratizarea și reorganizarea structurii actuale a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale și reducerea fragmentării plecând de la reducerea numărului de demnitari, restructurarea activității Direcțiilor Județene de Cultură în scopul scăderii barierelor administrative la accesarea de fonduri europene sau din surse internaționale, dar și demararea consultărilor cu privire la nevoile de dezvoltare a rețelei institutelor culturale române în străinătate împreună cu Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe.

În același domeniu se are în vedere dezvoltarea proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a României destinat digitalizării patrimoniunui cultural și extinderea la domeniul arhivelor de patrimoniu imaterial.

Mai mult, se dorește și revizuirea legislației privind activitățile culturale, fiind vizată modificarea şi revizuirea legislaţiei în domeniu privind finanţarea activităţilor culturale de interes major, revizuirea Legii sponsorizării şi mecenatului 32/1994 și revizuirea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în sensul îmbunătăţirii procesului de selecţie a proiectelor, actualizarea Legii nr. 8/1996 „Dreptul de autor şi drepturile conexe“  și corelarea cu legislația europeană.

Totodată, se dorește eficientizarea funcționării instituțiilor de interes național din domeniul cultural, modificarea legii de funcţionare a ICR în vederea reglementării răspunderilor și atribuțiilor în domeniu, cu rol de coordonare a acțiunilor de diplomație culturală ale României, reorganizarea AFCN prin garantarea autonomiei instituţionale şi asigurarea unei finanţări adecvate, revizuirea legislației în vigoare în vederea clarificării statutului muzeelor academice (universitare din România) și recunoașterea acestora ca instituții muzeale.

PNL menționează că dorește și corectarea inechităților în salarizare între specialiști din rețeaua muzeală și cei din domeniul artelor spectacolului și reintroducerea statutului de cercetător pentru specialiștii din muzee implicați în activitatea de cercetare.

Totodată, se are în vedere pregătirea dosarelor pentru înscrierea unora din celor mai valoroase bunuri culturale imateriale în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial a Umanității – reluarea procesului de includere a Roșiei Montana în patrimonial UNESCO.

Tot în domeniul acestui minister se va iniția un program național de finanţare care să asigure bugetarea programului naţional de restaurarea şi salvare a patrimoniului naţional, activitate subfinanţată în ultimii ani.

Prin programe se vor încuraja creațiile din domeniul culturii scrise naționale, se va elabora o legislație transparentă, care să prevadă criterii în ceea ce privește achiziția de carte de către biblioteci sau alte entități ale statului dar și cu privire la existența timbrului literar și folosirea fondurilor colectacte prin acest mijloc.

Guvernul liberal dorește și simplificarea legislaţiei privind implementarea proiectelor sociale, culturale de către minorităţile naționale, dar și acordarea unei contribuții anuale predictibile de la bugetul de stat pentru susținerea activității cultelor religioase din România care să acopere nevoile stringente privitoare la repararea, restaurarea și construcția lăcașurilor de cult din țară, dar și pentru sprijinirea comunităților religioase românești din afara granițelor tării. (T.B.)