Declaraţie politică: autor deputat Sanda Maria Ardeleanu (PDL)

Stimată Doamnă Preşedinte,
Stimaţi Colegi,

Din nou, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării dezamăgeşte copii, profesori şi părinţi

Felul în care transmitem mesaje viitorului depinde,astăzi.

Vă mărturisesc, Dragi Colegi, că dintr-un activ om al şcolii, am devenit brusc, ca parlamentar, un spectator neputincios, dar revoltat în faţa unor triste întâmplări ce au loc pe scena învăţământului românesc.

Mă voi opri asupra unui episod neplăcut care mă face să cred că problemele cu care sistemul de învăţământ românesc se confruntă sunt din ce în ce mai grave, că soluţiile găsite de conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării dovedesc lipsă totală de interes pentru vreo reformă, precum şi inadecvare la cerinţele pieţei muncii din România. În aceste condiţii, misiunea mea de deputat, membru al Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport devine, pentru moment, iluzorie.

În urmă cu doi ani, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava a avut iniţiativa înfiinţării unei secţii în premieră naţională pentru învăţământul preuniversitar din România, şi anume: Conservare– Restaurare bunuri culturale. Specializarea urmează să pregătească tehnicieni în tehnici fundamentale de conservare-restaurare a bunurilor de patrimoniu, meserie care lipseşte cu desăvârşire pe piaţa muncii. În acest domeniu există numai cadre supracalificate, cu studii superioare, masterate şi doctorate, care fac cercetare, dar nu lucrează efectiv operaţiunile primare de tratare a obiectelor de patrimoniu.

Acţiunile întreprinse de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” pentru realizarea acestei „cauze” au fost încurajate şi susţinute, până la un anumit moment, chiar de Doamna Ministru, Ecaterina Andronescu.

Demersurile Colegiului de Artă de la Suceava au vizat, într-o primă etapă, introducerea calificării de conservator – restaurator în nomenclatorul de calificări pentru învăţământul preuniversitar, demers finalizat cu succes în data de 26 august 2008.

În data de 5 decembrie 2008, se obţinea avizul ARACIP, cu observaţia obligaţiei îndeplinirii indicatorului B/a/2/2.1/2.1.1, privitor la obţinerea Ordinului Ministrului în vederea funcţionării specializării. Acum urmează sincopa…

De la data de 26 martie 2009, când doamna Ministru a dispus, cu menţiune URGENT, eliberarea Ordinului, nu s-a mai întâmplat nimic. În ciuda diverselor intervenţii din partea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, cât şi a mea, redactarea acestui Ordin nu a mai avut loc, fiind blocată, se pare, la nivelul Departamentul pentru Curriculum din MECI.
Au urmat câteva luni de tergiversare, iar pe 15 iunie 2009, doamna Ministru a dat verdictul: lipsa fondurilor necesare convocării Comisiei de evaluare împiedică aprobarea funcţionării clasei care începuse deja să se constituie la Suceava pentru anul şcolar următor.

De asemenea, Doamna Ministru Ecaterina Andronescu, în care şcoala suceveană şi-a pus toată nădejdea şi speranţa rezolvării acestor demersuri ce durează de mai bine de 2 ani, invocă acum „fărâmiţarea învăţământului”, prin funcţionarea acestei specializări care ar presupune fonduri suplimentare şi creşterea normelor didactice.

Ne întrebăm care este logica de decizie a Doamnei Ecaterina Andronescu care, iniţial, şi-a dat acordul, prin semnătură, pentru funcţionarea acestei specializări, pentru planul de şcolarizare aprobat de MECI, dar care nu a dispus un răspuns în termen de 30 de zile către Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, sfidând şi demersurile metodologice de organizare şi înscriere în învăţământul vocaţional.

Absurdul îşi face loc şi de această dată în sistemul nostru de învăţământ: gafa MECI va fi trecută în contul tinerilor care apucaseră deja să se înscrie la această specializare, dar al căror vis s-a năruit într-o clipă.

Evidenţa faptelor ne demonstrează că buna intenţie declarată este total lipsită de valoare, iar forţa de acţiune a discursului anihilată de decizii contradictorii. Mai mult, faptele decredibilizează instituţia.

Stimaţi Colegi, avem două alternative: ori ne resemnăm în faţa propriilor noastre neputinţe şi aşteptăm să ni se termine mandatul, ori pledăm neobosit pentru reformarea sistemului de educaţie care produce, din păcate, în continuare, noi victime. Personal, o aleg pe cea de-a doua.

Vă mulţumesc,
Deputat PD-L, Colegiul 1 Suceava
Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

loading...