Senatorul PSD Ioan Stan îl întreabă pe președintele Curții de Conturi a României dacă CJ Suceava a respectat legea când a repartizat fonduri primăriilor din județ. Liderul PSD Suceava consideră că primăriile cu primari PSD au fost defavorizate


Intră acum și în grupul de

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, luni, o întrebare președintelui Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc, privind modalitatea de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean  pentru anul 2020.

Senatorul Ioan Stan arată în întrebare că prin art.6 alin.1 lit. c) și alin.6 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 se stabilește o cotă de 6% care se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

El îi cere președintelui Curții de Conturi a României să indice dacă procentul de 6% trebuie repartizat:

–              conform modalității de calcul prevăzută la art.6 alin.(4) din Legea 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020;

–              conform cererilor prezentate de unitățile administrativ-teritoriale din cadrul județului pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute, în conformitate cu art. 6 alin.(6) din Legea 5/2020 a bugetului de stat în sume echivalente diferențiate în funcție de municipii/orașe/comune;

–              conform prevederilor art.33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

–              altă modalitate.

„În vederea clarificării demersului meu, vă informez, domnule președinte că, prin adresa nr. 1115/16.01.2020, în vederea repartizării sumelor de bani reprezentând fond la dispoziție, Consiliul Județean Suceava a solicitat celor 114 unități administrativ teritoriale din județ, necesarul de sume pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, care necesită cofinanțare în anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023”, a arată senatorul

El precizează că urmare a răspunsurilor primite, în ședința de Consiliu din data de 28.01.2020 s-a supus la vot și s-a aprobat ”Repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Suceava a sumei de 27.316 mii lei, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2020 ” repartizare care s-a realizat complet discreționar, fără nicio explicație, fiind net favorizate unitățile administrativ teritoriale cu primari ai partidelor aflate la guvernare, în special ai Partidului Național Liberal.

Astfel, Ioan Stan arată că potrivit repartizării aprobate, 54 de unități administrativ – teritoriale  cu primari PSD primesc la alocare suma de  5.050 mii lei, reprezentând un procent de  32% din suma totală, iar 41 de unități administrativ – teritoriale cu primari ai partidelor aflate la guvernare, în special ai Partidului Național Liberal primesc la alocare suma de 10.950 mii lei, reprezentând un procent de  68% din suma totală. 

De asemenea, s-a alocat suma de  2.700 mii lei pentru 7 municipii și orașe cu o populație de aproximativ 105.018 locuitori, din afara partidelor care formează actualul guvern, în timp ce  pentru 5 municipii și orașe cu conducere PNL și cu o populație de aproximativ 102.840 s-a alocat suma de  8.216 mii lei , reprezentând un raport  de 25% față de 75%.

Spre exemplificare:

–              Primăria Cornu Luncii, cu primar PSD, a solicitat pentru anul 2020 suma de 4.282.317 lei, fiindu-i atribuită suma de 50 mii lei;

–              Primăria comunei Forăști, cu primar PSD, a solicitat pentru anul 2020 suma de 2.128.295 lei, fiindu-i atribuită suma de 50 mii lei;

–              Primăria comunei Frătăuții Noi, cu primar PSD, a solicitat pentru anul 2020 suma de 2.467.644 lei, fiindu-i atribuită suma de 50 mii lei;

–              Primăria Comunei Voitinel, cu primar PSD, a solicitat pentru anul 2020 suma de 880.000 lei, fiindu-i atribuită suma de 50 mii lei;

–              Primăria Comunei Todirești, cu primar PSD, a solicitat pentru anul 2020 suma de 2.047.490 lei, fiindu-i atribuită suma de 50 mii lei;

–              Primăria comunei Straja, cu primar PSD, a solicitat pentru anul 2020 suma de 370.000 lei, fiindu-i atribuită suma de 100 mii lei;

–              Primăria comunei Capu Câmpului , cu primar PNL, a solicitat pentru anul 2020 suma de 2.400.000 lei, fiindu-i atribuită suma de 500 mii lei;

–              Primăria comunei Șerbăuți , cu primar PNL, a solicitat pentru anul 2020 suma de 1.600.000 lei, fiindu-i atribuită suma de 400 mii lei.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în ședința CJ Suceava în care a fost adoptată repartizarea că sumele cerute de primari sunt de 20 de ori mai mari decât suma de repartizat și că el va face toate demersurile necesare ca toate localitățile din județ să aibă asigurată finanțarea pentru acest an.


Intră acum și în grupul de