Amendamente la Legea Educatiei privind titularizarea, aduse de deputatii PDL

În timpul dezbaterilor privitoare la Legea Educaţiei Naţionale din Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, la propunerea parlamentarilor PDL au fost adoptate o serie de amendamente menite să rezolve mult discutata problemă a titularizării în sistemul naţional de învăţământ, a precizat prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, deputat PDL.

Astfel, deputaţii PDL din Comisie au propus un amendament referitor la personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor păstrează dreptul dobândit prin concursul naţional de titularizare. Acelaşi amendament prevede ca, în condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar să beneficieze de soluţionarea acesteia prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar sau prin repartizarea pe posturi/catedre vacante coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean sau Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

Prin restrângere de activitate se înţelege situaţia în care postul/norma didactică nu se încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege sau situaţia în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de normă fără posibilitatea de completare în aceeaşi unitate sau într-o unitate de învăţământ apropiată.

Un alt amendament important depus la Legea Educaţiei Naţionale de către deputaţii PDL este acela referitor la cadrele didactice netitulare calificate. Astfel, cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional de titularizare în ultimii trei ani dinaintea intrării în vigoare a prezentei legi, au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedra, devin titulari ai şcolilor respective, dacă se certifică viabilitatea postului/catedrei si consiliul de administraţie al unităţii respective este de acord.

„Aceste amendamente respectă în egală măsură nevoia de reformare a sistemului de învăţământ din România şi spiritul acestei legi, dar şi eficientizarea resurselor umane existente în sistem. Concomitent cu instituirea concursului la nivelul unităţii de învăţământ ca modalitate de ocupare a posturilor didactice, care este expresia descentralizării, prin modificările aduse de PD-L proiectului Legii Educaţiei Naţionale se respectă un drept câştigat al cadrelor didactice titulare ale sistemului şi totodată se elimină teama de pierdere a siguranţei postului sau catedrei prin restrângerea de activitate”, a declarat prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu.

În opinia acesteia, măsurile incluse creează stabilitate în sistemul de învăţământ şi au menirea să asigure siguranţa posturilor pentru 225.000 de cadre didactice într-o perioadă de criză dificilă pentru toţi cetăţenii României.

Noua lege prevede desfiinţarea examenului de titularizare şi angajarea profesorilor de către conducerea şcolilor. „Dispariţia titularizării aduce o tensiune în plus profesorilor, înseamnă pentru noi nesiguranţa postului de muncă. Când postul dispare, titularul rămâne şomer. Oricând putem deveni şomeri”, a declarat Ştefan Pintilie, liderul Sindicatului Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava.