Ministerul de Finanțe îi dă dreptate deputatului Ioan Bălan că inițiativa prin care toate firmele din țară trebuie să plătească o taxă Camerei de Comerț are mai multe puncte ce trebuie eliminate sau corectate

Ministerul de Finanțe a răspuns în termen legal întrebării deputatului PNL Ioan Bălan care a cerut puncte de vedere ale ministerelor Finanțelor, Justiției și Economiei privind propunerea legislativă prin care toate firmele din țară ar trebui să se înscrie în Catalogul Firmelor și să achite o taxă Camerei de Comerț a României.

Astfel, potrivit răspunsului primit de la Ministerul de Finanțe, prin inițiativa legislativă se propune modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România în vederea includerii tuturor profesioniștilor din România într-un catalog al firmelor, evidență întocmită de Camera Națională, institurea obligației acestora de a achita o contribuție anuală aferentă activității de ținere a evidenței Catalogului firmelor, precum și a obligației de certificare a administrării propriei activități prin obținerea unui certificat de competență.

Ministerul de Finanțe consideră că trebuie corectată propunerea având în vedere că în categoria profesioniștilor reglementați de propunerea legislativă sunt cuprinse și persoane flzice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale care, potrivit legii, nu au obligații referitoare la întocmirea și depunerea de situații financiare anuale.

De asemenea, Ministerul de Finanțe arată că potrivit legislației entitățile care nu au activitate de la înființare depun doar o declarație în acest sens și nu situații financiare anuale.

Ministerul de Finanțe mai arată și că în ceea ce privește faptul că obținerea certificatului de competență de reprezentantul legal al profesionistului constituie condiție obligatorie pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, consideră necesară eliminarea condiționării depunerii situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, întrucat acest aspect este reglementat de Legea nr.82/1991, act normativ care reprezintă cadrul general de reglementare în domeniul contabilității.

Prim vicepreședintele PNL Suceava deputatul Ioan Bălan a solicitat miniștrilor Justiției, Finanțelor și Economiei să-și prezinte poziția legată de propunerea legislativă prin care toate firmele din țară ar trebui să se înscrie în Catalogul Firmelor și să achite o taxă Camerei de Comerț a României.

„În data de 20 aprilie 2022 a fost înregistrată la Senatul României o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.335/2007 a camerelor de comerț din România, cu numărul B254/2022. Mai multe modificări și completări cuprinse în această inițiativă au un vădit caracter de neconstituționalitate, încălcându-se: dreptul constituțional la liberă asociere (art.40), libertatea și dreptul de a exercita o activitate economică (art.45). Mai mult decât atât, inițiativa propune și înrolarea obligatorie a firmelor în ”Catalogul firmelor”, impunerea unor taxe obligatorii, ceea ce este de natură să creeze atât confuzie, cât și deficiențe de funcționare în activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului”, a arătat deputatul sucevean.

Potrivit acestuia, la scurt timp după înregistrarea acestei inițiative legislative, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii a luat poziție publică față de modificările legislative propuse, poziție exprimată într-un comunicat de presă care reflectă și alte efectele negative identificate de această structură asociativă a IMM-urilor din România.

Ioan Bălan a solicitat celor trei miniștri să prezinte poziția ministerelor pe care le conduceți față de inițiativa legislativă pentru modificarea Legii nr.335/2007 a camerelor de comerț din România, înregistrată la Senatul României.

Totodată, el a solicitat miniștrilor să spună și ce punct de vedere vor formula în fundamentare punctului de vedere al Guvernului, punct de vedere solicitat de Senatul României în data de 26 aprilie 2022.

Proiectul de lege la care face referire deputatul Ioan Bălan introduce obligația înscrierii firmelor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale în Catalogul firmelor, lucru care acum este opțional.

Firmele au obligația să solicite înscrierea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Mai mult, depunerea situaţiilor financiare anuale este condiţionată de înscrierea în Catalogul firmelor, precum şi de achitarea contribuţiei anuale corespunzătoare achitată de firme, în funcție de forma lor de organizare, de la 10 euro/an pentru întreprinderi familiale până la 100 de euro/an pentru întreprinderi mari.

Totodată, proiectul legii prevede că reprezentantul legal al firmei va fi obligat să obțină un „certificat de competenţă” și să dovedească absolvirea unui curs de instruire în domeniul administrării sau managementului afacerilor.