Sedintele de dializa se vor efectua pe baza unui card de asigurari de sanatate. Detalii aici!

Dializa

Prin Ordinul Presedintelui CNAS nr. 329/2014 s-a aprobat testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializă cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cărora li se acordă astfel de servicii de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu casele de asigurări de sănătate judeţene, informează reprezentanţii CAS Suceava, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, in judetul Suceava cardurile nationale vor fi testate la nivelul celor 3 furnizori de servicii medicale de dializă aflati in contract cu CNAS: SC Nefromed BM SRL Radauti, SC Avitum SRL Suceava si SC Fresenius Nephrocare Romania SRL Suceava.

Un numar de 334 de carduri nationale au fost transmise Casei de Asigurari de Sanatate Suceava de catre CNAS. CAS Suceava va asigura transmiterea cardurilor naţionale către asiguraţii cărora li se efectuează servicii medicale de dializă în cadrul celor 3 centre de dializă.

Predarea-primirea cardurilor naţionale între CAS Suceava şi titularii acestora se va efectua pe baza unui proces-verbal semnat de ambele părţi, prin salariatii CAS delegati in acest sens, care se vor deplasa la centrele de dializa.

In document se arata ca, modelul procesului-verbal prevazut in ordin contine si o parte de informare a asiguratului referitor la modul de utilizare al cardului national, parte care se va decupa si se va inmana asiguratului care ridica cardul. Persoana asigurata este astfel informata ca acest card reprezinta modalitatea prin care poate fi identificat ca asigurat(a) in sistemul national al asigurarilor sociale de sanatate, asigura dreptul la servicii medicale si ca prin utilizarea lui va confirma primirea acestor servicii. Se precizeaza, de asemenea, că pentru ca acest card sa devina functional trebuie sa fie activat, astfel: medicul va solicita persoanei asigurate personalizarea PIN-ului (codului) de acces format din 4 cifre; acest cod (care trebuie retinut de asigurat si nu trebuie divulgat) va fi tastat personal de asigurat ori de cate ori se va acorda serviciul de dializa.

Furnizorii de servicii de dializa vor activa cardurile naţionale predate titularilor la prima prezentare a acestora la centrul de dializă pentru efectuarea tratamentului de dializă, urmand ca pacientii sa prezinte, obligatoriu, acest card inaintea fiecarei sedinta de dializa.

 

loading...