Proiectul educational “Fructele – izvor de sanatate”, în derulare la Liceul Tehnologic Cajvana

În anul şcolar 2014-2015, la Liceul Tehnologic Cajvana se desfăşoară proiectul educaţional “Fructele-izvor de sănătate”. Derularea acestui proiect timp de un an şcolar, cu posibilitatea de continuare în viitorii ani, vizează conştientizarea copiilor cu privire la importanţa obiceiurilor alimentare pentru sănătatea fiecăruia şi informarea acestora referitoare la legătura dintre hrana echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Consiliul Judeţean Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, D.S.P. Suceava, Primăria oraşului Cajvana, Dispensarul uman Cajvana, Ferma pomicolă Fălticeni, Restaurant “La Puiu”, S.C. “Prolisok Design” S.R.L.

Activităţile propuse implică colaborarea permanentă între beneficiari şi parteneri, derularea unor dezbateri, mese rotunde, vizite de lucru la ferme pomicole, la societăţi comerciale de preparare şi comercializare a sucurilor naturale, desfăşurarea de activităţi practice (lucrări de îngrijire a pomilor fructiferi, realizarea unor deserturi pe bază de fructe, a sucurilor de fructe, editarea unei broşuri de reţete culinare, realizarea de expoziţii).

fructele izvor de sanatate liceu cajvana

Materialele şi mijloacele necesare pe durata derulării proiectului vor fi puse la dispoziţie de părinţii elevilor, la propunerea acestora. Broşurile, pliantele, panourile, planşele vor fi realizate în cadrul şcolii de către elevi în colaborare cu cadrele didactice.

“În urma sondajului aplicat în rândul părinţilor cu tema ”Câte fructe mănâncă copilul tău?” am constatat că, la nivel local, consumul  fructelor este sporadic, în special în perioada recoltării acestora. În sprijinul acestora am decis derularea proiectului „Fructele-izvor de sănătate” care să răspundă nevoii reale de a stimula, şi la noi în localitate, consumul de fructe proaspete, în cadrul unei diete echilibrate. Acest proiect este o oportunitate pentru noi, deoarece putem contribui direct la schimbarea obiceiurilor alimentare”, a declarat  prof. Nicolae Robu, directorul Liceului Tehnologic Cajvana.

Proiectul a debutat în luna septembrie a.c. cu activitatea „Primii paşi spre o alimentaţie sănătoasă”, activitate în cadrul căreia s-au invitat partenerii proiectului, cadrele didactice colaboratoare, echipa de proiect formată din directorul coordonator prof. Nicolae Robu, directorul adjunct prof, Iulian Ciotu şi prof. înv. primar Cristina Tomuţ, mass-media locală şi s-au stabilit sarcinile de lucru.

În luna octombrie, activitatea „Deliciile toamnei” a constat în realizarea unei expoziţii cu fructe de toamnă de către elevi şi cadrele didactice, prezentarea fructelor şi degustarea lor.

fructele izvor de sanatate liceu cajvana (1)

„Un aspect important al proiectului este acela de a stârni interesul public pentru fructe şi sucuri, de a creşte gradul de conştientizare a beneficiarilor cu privire la consumul acestora, ca o componentă de neînlocuit a dietei noastre”, a declarat prof. înv. primar, Cristina Tomuţ.

Material realizat de prof. Înv. Primar SESERMAN LIDIA LOREDANA

Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic Cajvana

loading...